Hopp til innhold

Studie: Svært liten sjanse for at vi unngår «farlig» global oppvarming

Sjansen for at vi unngår utbredt tørke, mer ekstremvær og en farlig stigning i havnivået er mindre enn fem prosent, hevder en ny studie fra Universitetet i Washington. Skumle resultater, mener norsk klimaforsker.

Donald Trump

SKEPTIKER: USAs president Donald Trump er lite bekymret for klimaendringene. Her er han under pressekonferansen 1. juni i år der han kunngjorde at han trekker USA ut av Parisavtalen.

Foto: Kevin Lamarque / Reuters

CO₂ i atmosfæren
418.9 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

Forskerne bak studien, som nylig ble publisert i tidsskriftet Nature Climate Change, mener det må en kraftig kursendring til dersom verden skal ha mulighet til å nå det såkalte togradersmålet.

– Vi er nærmere marginen enn vi tror. Hvis vi vil unngå to grader, har vi svært lite tid på oss. Folk bør være svært bekymret, sier Adrian Raftery, fra Universitetet i Washington, ifølge The Guardian.

Han har ledet forskningsarbeidet bak studien som hevder at det er mindre enn fem prosent sjanse for at togradersmålet blir nådd. Sjansen for at temperaturen stiger mer enn 1,5 grader innen utgangen av århundret er 99 prosent, mener forskerne.

– Resultatene er skumle

Sannsynligheten for at temperaturene vil øke med mellom 2,0 og 4,9 grader innen 2100 blir anslått til 90 prosent.

– Selv om togradersmålet ikke blir nådd, er det viktig å ta grep. Jo større temperaturendring, jo verre vil følgene bli, sier Raftery.

Bjørn Samset, forskningsleder ved Cicero–Senter for klimaforskning, synes den er ferske studien er interessant.

– Resultatene er skumle, og litt deprimerende for de av oss som jobber for å prøve å holde verden under en tograders oppvarming. Samtidig gir den ingen endelige svar, sier Samset.

Han mener studien gir et realistisk bilde, bortsett fra at den ikke tar høyde for dramatiske hendelser som for eksempel en revolusjon innenfor fornybar energi.

– I dag utgjør fornybar energi en liten andel av markedet, men dersom vi får en kraftig økning, vil de påvirke den viktigste faktoren i denne analysen, som er hvor mye CO₂ vi slipper ut per dollar av brutto nasjonalprodukt.

«Ingen magisk grense»

Bjørn Hallvard Samset

KLIMAFORSKER: Bjørn Hallvard Samset ved Cicero senter for klimaforskning.

Foto: Monica Bjermeland/CICERO

FNs klimapanel mener to graders temperaturstigning er grensen for hva naturen kan tåle. Stiger temperaturen mer enn det vil klimaendringene bli umulige å kontrollere. I Parisavtalen heter det at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader frem mot 2100 og at alle skal jobbe for at stigningen ikke blir mer enn 1,5 grader.

– Togradersmålet er ikke noen magisk grense, men et utgangspunkt for hvor store konsekvensene kan bli før vi ikke lenger har mulighet til å «betale oss ut av dem». Med en temperaturstigning under to grader mener FN at vi antagelig klarer å tilpasse oss, såfremt vi bruker en del penger på det, forklarer Samset.

Han mener togradersmålet ikke nødvendigvis er urealistisk, men det krever en aggressiv økonomisk politikk.

– Samtidig kan flere og flere hetebølger, høyere og høyere temperaturendringer og sterkere og sterkere stormer være et veldig sterkt insentiv for å faktisk gjøre noe dramatisk. Det er bare snakk om industri og flytting av økonomisk makt. Det er noe vi kan få til hvis insentivet er sterkt nok, sier han.

Samset minner om at vi uansett bare kan gjette hva konsekvensene av temperaturendringer vil bli.

– Det blir varmere og mer regn, men vi kan vi ikke garantere hva som vil skje. Vi kan si at det finnes en risiko. Denne typen studier er egentlig en slags påminnelse om at hvis vi ikke gjør noe dramatisk med sammenhengen mellom industri og CO₂-utslipp så kommer vi opp i et klimaregime der vi ikke kan kjøpe oss ut av det. Det blir så dramatiske konsekvenser ett eller flere steder i verden at hele verden kommer til å merke konsekvensene.