Demonstrasjoner mot Nord-Irlands første klinikk som gir abortråd

I øverste etasje i en anonym bygning midt i sentrum av Belfast skrives det i dag historie. For første gang kan nordirske og irske kvinner og par komme til en privat klinikk for å få råd om uønskede graviditeter.

Abortdemonstrasjon Belfast

Demonstrasjonene mot klinikken i Belfast vokste seg større ut over dagen.

Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Gry Blekastad Almås, Belfast
Foto: NRK

I svært få tilfeller kan de også få utført aborter, men bare hvis de oppfyller kravene i nordirsk lov, og de er meget restriktive.

Kun der det er fare for kvinnens liv og mentale helse er abort tillatt i Nord-Irland. Britisk abortlov gjelder ikke her, selv om Nord-Irland er en del av den britiske unionen.

Derfor reiser flere hundre nordirske kvinner til England og andre europeiske land hvert år, og tar abort der. For mange er det stor skam knyttet til å ta abort, og mange som reiser til utlandet, forteller det ikke engang til nær familie og venner.

Flere hundre demonstranter

Abortdemonstrasjon Belfast

«Marie Stopes dreper ufødte barn,» står det på plakaten Vincent Martin bærer.

Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Men kvinner som har bestilt time på klinikken denne første dagen, blir møtt av flere hundre demonstranter. De første kom tidlig, men mange har sluttet seg til utover dagen.

Politiet passer på, og alt har gått rolig for seg.

Mange av dem er dypt religiøse, det blir holdt improviserte bønnemøter midt i demonstrasjoner. Plakater og bannere viser døde fostre og barn.

En av dem som har stilt seg opp er Vincent Martin. På plakaten hans står det: «Marie Stopes dreper ufødte barn». Marie Stopes er navnet på den nyåpnede klinikken.

– Jeg støtter det ufødte liv. Vi trenger ikke en slik klinikk her. Vi har allerede et helsetilbud til befolkningen, sier han og håper klinikken kommer til å stenge.

– De sier de vil holde seg til loven?

De sier så mangt. Vi vet hva som er hvitt og hva som er svart, og tror de vil bryte loven. Folk har gått til sak mot dem og har vunnet.

– Du støtter det ufødte liv. Hvem støtter kvinnene som har problemer?

– Vi støtter begge, og diskriminerer ikke kvinner. Abort er galt. Det er antibarn og antifamilie.

– Bør ikke kvinner selv få bestemme?

– Vi har et valg mellom det som bra og det som er galt. Vi kan bli villedet til å foreta gale valg.

– Men klinikken sier den vil gi råd?

– Det er det de sier. Jeg tror dem ikke. Alt liv er verdifullt, sier Vincent Martin.

Stor abortmotstand

Abortdemonstrasjon Belfast

Kvinner bad utenfor lokalene i Belfast.

Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Abortmotstanden i Nord-Irland er stor, og demonstrasjonen mot klinikken forener både konservative protestanter og katolikker.

Tilhengerne av klinikken håper den kan bidra til å gi Nord-Irland en mer liberal abortlov, men det er tvilsomt.

Det er tverrpolitisk enighet om at abortloven skal være streng, og kirken, både den katolske og protestantiske, har stor innflytelse på folkemeningen.

Tracey McNeill leder den nyåpnede klinikken. Hun sier det ikke er så viktig å endre loven, men å gi pasientene et valg.

– Vi har vært i kontakt med kvinner i Nord-Irland lenge. Vi vet at mange reiser til England og andre land for å ta abort hvert år. For å gi innbyggerne et fullverdig helsetilbud, trengs en klinikk for som kan gi råd om familieplanlegging, prevensjon, og der pasientene kan teste seg for kjønnssykdommer og hiv, sier hun.

Hun sier Marie Stopes har erfaring fra klinikker i England viser at nordirer har vansker med å få slike råd hjemme.

Få tilbud

Tracey McNeill

Tracy McNeill sier klinikken først og fremst vil gi pasientene et valg.

Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Mange vet ikke hvordan de kan skaffe seg prevensjon, Mange vil ikke snakke med fastlegen om slike spørsmål, fordi Nord-Irland er et lite og gjennomsiktig samfunn der «alle kjenner alle.» Derfor er det lettere å komme til oss.

Hun sier at mange fortsatt kommer til å reise til England og andre europeiske land, men klinikken kan gi dem et valg.

– Hva syns du om demonstrasjonene utenfor?

– Vi arbeider i et demokrati og mener demonstrasjonsretten er viktig. Jeg håper demonstrantene også forstår at folk har valgfrihet


SISTE NYTT

Siste nytt