Stråle-testet stjålne kroppsdeler

Atomanlegget i Sellafield skal ha fjernet kroppsdeler fra døde arbeidere for å teste dem for stråling. Nå skal regjeringen granske påstandene.

Sellafield
Foto: SABINE VIELMO / SCANPIX

Fagforeninger for ansatte i kjernekraftindustrien sier vev, kroppsdeler eller organer er fjernet fra opp til 70 personer som arbeidet ved Sellafieldanlegget, uten at pårørende er spurt eller har gitt samtykke.

Gransking

Regjeringen vil nå sette ned en granskingskommisjon for å finne ut hva som er skjedd, opplyste handels- og industriminister Alistair Darling i Parlamentet onsdag. Kommisjonen skal ledes av den erfarne juristen Michael Redfern.

Redfern ledet også granskingen av en lignende sak ved et sykehus i Liverpool i 2001, der indre organer fra flere hundre døde småbarn ble fjernet uten at barnas foreldre fikk vite det.

Praksisen med å fjerne kroppsdeler fra døde arbeidere ved Sellafield varte fra 1960-åra fram til begynnelsen av 1990-åra.

Når en arbeider døde under uvanlige omstendigheter, for eksempel hjertestans hos en ung arbeider, ble han trolig rutinemessig undersøkt av en medisinsk spesialist som også tok prøver for å undersøke eventuelle strålingsskader, skriver The Guardian.

Lovlig obduksjon

En talsmann for det delvis statseide British Nuclear Fuels LTD (BNFL), som driver Sellafield og andre britiske atomanlegg, sier obduksjonsmateriale ble tatt fra 65 døde arbeidere fra tidlig 1960-tall. Praksisen opphørte først på 1990-tallet.

I de aller fleste tilfellene ble kroppsvev eller organer fjernet på en juridisk korrekt måte, sier talsmannen. Men BNFL innrømmer at det i fire tilfeller ikke foreligger dokumentasjon som viser at obduksjonen skjedde etter rettsmedisinsk pålegg eller samtykke fra pårørende.

Det er nødvendig å finne ut hvorfor disse undersøkelsene ble utført og om pårørende var informert og hadde gitt sitt samtykke.

Granskingskommisjonen må også undersøke om korrekte prosedyrer er blitt fulgt, sa industriminister Darling i Parlamentet.

En foreløpig undersøkelse av arkivene gir ikke informasjon om hvem som ba om kroppsdelene, hva de ble brukt til, og hvem, om noen, som ga samtykke til at de ble brukt.

Kroppsvevet eller organene ble ødelagt i analyseprosessen,
opplyser BNFL.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt