Hopp til innhold

Krisen i Ukraina: Må ha hjelp nå for å overleve

– Krigsofrene i Ukraina har nå et desperat behov for nødhjelp. Det sier Flyktninghjelpens Mads Almaas som nå er i Øst-Ukraina. Han mener at de humanitære behovene har kommet helt i skyggen av storpolitikken.

Flyktninghjelpens video viser hvordan sønenn til Lubov Leonidovna fikk ødelagt leiligheten etter et rakettangrep i byen Sjtsjastja i Øst-Ukraina.

MANGLER ALT: Lubov Leonidovna viser ødeleggelsene i sønnens leilighet i byen Sjtsjastja.

I den østlige delen av Ukraina bor det nå om lag fem millioner mennesker som i større eller mindre grad er rammet av krigshandlingene. Halvannen million har flyktet fra hjemmene sine. Men FN har bare fått inn to prosent av pengene som trengs til nødhjelp.

– Svært mange mennesker trenger nå akutt hjelp for å overleve, sier Mads Almaas som leder Flyktninghjelpens beredskapsavdeling.

Han er nå i byen Donetsk og områdene rundt, og ser hvor store ødeleggelser mange steder har blitt utsatt for.

Flyktninghjelpens Mads Almaas i Øst-Ukraina

AKUTT BEHOV: Flyktninghjelpens Mads Almaas sier at svært mange i Øst-Ukraina trenger øyeblikkelig hjelp for å overleve.

Foto: Flyktninghjelpen

Eldre hardest rammet

– Det er de yngre som har klart å flykte fra krigshandlingene, sier Almaas.

Mens de eldre og svakeste har blitt igjen. Mange steder er hus og infrastruktur ødelagt.

Folk mangler vann og strøm, og det er fortsatt vinter.

Først må basisbehov dekkes, det betyr at det må skaffes ved, tepper og rent vann.

På lengre sikt må strøm- og gassforsyningen gjenopprettes.

Svært mange hus er ubeboelige, det vil ta svært lang tid å reparere dem.

Underrapportert konflikt

– De politiske og militære sidene ved denne konflikten har blitt veldig bredt dekket i massemediene både i øst og vest, påpeker Almaas.

Men han mener at de humanitære behovene har kommet helt i skyggen.

Dessuten understreker han at det er svært lenge siden en så stor humanitær krise har vært så underfinansiert.

Flere hjelpeorganisasjoner

– Det haster veldig med å få flere hjelpeorganisasjoner på plass i Ukraina, sier Almaas.

Bankene fungerer ikke lenger, og dermed er folk helt uten penger.

Svært få av innbyggerne tror at den skjøre våpenhvilen vil holde.

Derfor er det også få av de internt fordrevne som tør å flytte tilbake til husene sine.

Med flere hjelpeorganisasjoner på plass, vil de hardt rammede krigsofrene ha en litt bedre mulighet til å klare seg.

SISTE NYTT

Siste nytt