Hopp til innhold

Stoltenberg: Nato sender 700 reservesoldatar til Kosovo

Fleire soldatar blir utplasserte i Kosovo som svar på samanstøytar mellom demonstrantar og Nato sine fredsbevarande styrkar, seier Stoltenberg.

Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg

EIT FØREHANDSMØTE: Stoltenberg møtte statsminister Jonas Gahr Støre, utanriksminister Anniken Huitfeldt og forsvarsminister Bjørn Arild Gram til samtalar tysdag ettermiddag.

Foto: Sergei Grits / AP

Jens Stoltenberg møtte tysdag den norske statsministeren, utanriksministeren og forsvarsministeren i forkant av Nato sitt utanriksministermøte i Oslo.

Saman med Jonas Gahr Støre heldt han så eit pressemøte om fleire tema som blir tekne opp når nesten alle utanriksministrar i forsvarsalliansen kjem i morgon.

Eit sentralt tema blir dei nylege samanstøytane i Kosovo.

Valden braut ut måndag kveld mellom Nato-leidde fredsbevarande styrkar og etnisk serbiske demonstrantar, under ein demonstrasjon mot resultatet av lokalvalet i nord.

30 av soldatane til den fredsbevarande KFOR-styrken blei skada, og 52 demonstrantar, ifølge Reuters.

Polske Nato-soldatar i nordlege Kosovo.

Polske Nato-soldatar stod tysdag vakt i nordlege Kosovo, der det skjedde valdelege samanstøytar mellom demonstrantar og dei Nato-leia KFOR-styrkane måndag.

Foto: ARMEND NIMANI / AFP

Polske Nato-soldatar stod tysdag vakt i nordlege Kosovo, der det skjedde valdelege samanstøytar mellom demonstrantar og dei Nato-leia KFOR-styrkane måndag.

Foto: ARMEND NIMANI / AFP

Tysdag er det klart at Nato utplasserer ekstra styrkar til Kosovo som følge av dette.

– Slike angrep er uakseptable og må bli stoppa. KFOR kjem til å gjere alt dei kan for å forsvare og verne om tryggleiken deira og til borgarar i Kosovo, sa Nato-sjef Stoltenberg.

– Vi har bestemt oss for å utplassere 700 soldatar frå ORF-reservestyrken for vestlege Balkan, og å setje ein ytterlegare bataljon med reservestyrkar i høg beredskap, slik at den også kan bli utplassert ved behov.

Konflikten har sin bakgrunn i at eit kosovoalbansk parti for nokre veker sidan vann lokalvalet i den serbisk-dominerte regionen nord i Kosovo.

Les også: Derfor er Nato-møtet i Oslo viktig

LØFTER OG GARANTIER: Ukrainas rettmessige plass er i Nato, sa Jens Stoltenberg da han møtte Volodomyr Zelenskyj i Kyiv 20. april i år.
LØFTER OG GARANTIER: Ukrainas rettmessige plass er i Nato, sa Jens Stoltenberg da han møtte Volodomyr Zelenskyj i Kyiv 20. april i år.

Nato-utanriksministrar til Oslo

I morgon kjem nesten alle utanriksministrane i Nato til Oslo, for å ta del i eit «uformelt» møte fram til torsdag.

Ministrane som er i Oslo varmar opp til det større Nato-møtet i Vilnius 11–12. juli.

Jonas Gahr Støre hilser Jens Stoltenberg og pressekorpset velkommen til Statsministerens kontor.

Støre tok imot Nato-sjefen utanfor statsministerkontoret.

Foto: NTB

Støre tok imot Nato-sjefen utanfor statsministerkontoret.

Foto: NTB

Uformelt eller ikkje, skjer det truleg mange viktige diskusjonar i veka som kjem.

Stoltenberg sa tysdag at Nato er i fortløpande kontakt med tyrkiske styresmakter om Sverige sitt Nato-medlemskap.

Svensk utanriksminister Tobias Billström skal vere til stades i Oslo. Landet hans ventar framleis på godkjenning frå Tyrkia og Ungarn for å bli Nato-medlem.

Den tyrkiske utanriksministeren kan på si side ikkje delta på møtet, fordi han må vere med på å forme det nye tyrkiske parlamentet.

Alle allierte, også Tyrkia, var samde om å invitere nye medlemmar inn. Finland har blitt fullverdig medlem, og no må også Sverige bli det, sa Stoltenberg

Vi jobbar med dette, og håpar å ha alt på plass til møtet i Vilnius. Det er ingenting som er sikkert, men vi må jobbe for å få til dette.

Stoltenberg møter Støre

Ein flagga for både Noreg og Nato utanfor statsministerkontoret tysdag.

Foto: Heiko Junge / NTB

Ein flagga for både Noreg og Nato utanfor statsministerkontoret tysdag.

Foto: Heiko Junge / NTB

Også utanriksminister Anniken Huitfeldt kommenterte den svenske Nato-søknaden.

– Det er ingen grunn til å no halde Sverige utanfor. Dei oppfyller alle plikter, og svensk medlemskap vil styrke også Tyrkia og alle dei andre Nato-landa, sa ho til NRK.

Ukraina framleis viktigaste tema

Det viktigaste temaet er utvilsamt Ukraina, og situasjonen på bakken akkurat no.

– Putin sin aggresjonskrig mot Ukraina markerer slutten på verda slik vi kjenner til den, sa Stoltenberg i ein tale til Den norske Atlanterhavskomité tysdag.

Der deltok han i ein paneldebatt saman med utanriksminister Anniken Huitfeldt, og kom med ein alvorleg bodskap.

– Stormakt-rivaliseringa er på frammarsj, våre verdiar om demokrati og ein internasjonal rettsorden er under press, og det er full krig i Europa.

Støre sa seinare på dagen at det er aktuelt for Noreg å delta i opplæring av ukrainske pilotar slik at dei kan fly vestlege F-16-jagarfly, etter at USA har gitt tommel opp til dette.

Russia Ukraine War

Ukrainsk luftforsvar skaut ned ei drone over hovudstaden Kyiv natt til tysdag.

Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Ukrainsk luftforsvar skaut ned ei drone over hovudstaden Kyiv natt til tysdag.

Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Tidlegare fekk Stoltenberg spørsmål frå NRK om det massive droneangrepet mot Moskva, der president Putin sin heim kan ha vore eitt av måla.

Det hevdar iallfall kjelde i det russiske parlamentet. Ukrainske styresmakter nektar for at dei har hatt noko med angrepa å gjere.

– Dersom det er Ukraina som står bak, kva for følger vil det ha for vidare militær støtte?

– Vi støttar Ukraina og er heilt trygge på at Nato-land ikkje berre kjem til å stå ved men også trappe opp støtta, sa Stoltenberg, og viste til at det er Putin som har starta invasjonskrigen.

– Nato har rett til å støtte Ukraina. Det gjer oss ikkje til deltakarar i krigen, men det hjelper Ukraina med å halde gåande sin rett til sjølvforsvar.

SISTE NYTT

Siste nytt