Hopp til innhold

Støre møter Johnson: Inngår «banebrytende» karbonavtale

Norge har inngått en avtale om å frakte CO₂-utslipp fra Londons søppel og lagre dem i sikre lagre under Nordsjøen. – Godt å være enig med politikerne iblant, sier Naturvernforbundet.

Søppeltransport på Themsen

Søppel fra Londons mange millioner mennesker fraktes forbi parlamentet i Westminster og videre til forbrenningsanlegget. Nå skal CO₂-avfallet lagres på den norske havbunnen, hvis dagens intensjonsavtale videreføres.

Foto: Cory

I dag besøker Jonas Gahr Støre sin britiske kollega Boris Johnson. Det er det første møtet mellom en norsk og en britisk statsminister siden britene gikk ut av EU.

– Vi undertegner en veldig omfattende avtale mellom Storbritannia og Norge. Jeg tror ikke jeg har sett et bredere felt enn det vi nå skal samarbeide om; klima, kultur og internasjonalt samarbeid, sa Støre.

Dagens sikkerhetssituasjon i Europa og Sverige og Finlands mulige Nato-medlemskap var et viktig tema på møtet.

– Vi snakket om hvordan vi kan samarbeide når vi nå kan få et samlet Norden i Nato, sa Støre etter møtet med Johnson.

I morgentimene ble det også inngått en intensjonsavtale om å frakte CO₂-utslipp fra Londons søppel og lagre dem på norsk sokkel.

Boris Johnson og Jonas Gahr Støre

Norge og Storbritannia har undertegnet en banebrytende avtale i dag.

Avtalen omtales som «banebrytende» av partene.

Den britiske energiministeren Kwasi Kwarteng og Støre var til stede i den norske ambassaderesidensen da ledelsen i de involverte selskapene Northern Lights og Cory som la frem avtalen.

De sier det er den største avtalen for levering av CO₂. Gassen skal deponeres i sikre lager under Nordsjøen.

– 1,5 millioner tonn er stort volum. Det er nært innpå det Norge har kuttet i CO₂ utslipp de siste 20 årene. Storbritannia og Norge går i front på lagring. Jeg tror det kommer til å bli fulgt av andre, sa Støre.

Jonas Gahr Støre og Boris Johnson i Downing street

– Storbritannia og Norge går i front på lagring. Jeg tror det kommer til å bli fulgt av andre, sa Støre.

Foto: Gry Blekastad Almås

Fra Themsen til Troll

Søppelhåndteringsselskapet Cory håndterer store deler av Londons restavfall. Dette brennes og gjøres om til energi i et anlegg langs Themsen.

Men prosessen leder til store CO₂-utslipp. Det er disse selskapene nå planlegger å frakte med skip fra London til et karbonlager i Nordsjøen sør for Troll-feltet.

Søppelforbrenningsanlegg i London

Corys søppelforbrenningsanlegg ligger praktisk til langs Themsen i London. Tanken er å frakte flytende CO₂ med skip opp til lageret på bunnen av Nordsjøen sør for Troll-feltet.

Foto: Cory

– Det er snakk om 1,5 millioner tonn CO₂ i året. Det bidrar til å redusere Storbritannias utslipp betydelig, sier Ross Brown i Cory til NRK i London.

Han mener Norge er verdensledende i utviklingen av karbonlagring, og mener denne avtalen bidrar til å utvikle markedet globalt.

Dette tar karbonfangst og -lagring ett skritt videre i Storbritannia. Det befester handelsforbindelsen til Norge, en av Storbritannias viktigste energipartnere. Og det kan skape en mal for det internasjonale karbonmarkedet, sier Dougie Sutherland, som er administrerende direktør i Cory.

Staten delfinansierer

Den norske staten har delfinansiert utviklingen av karbonlageret, som driftes av det norske selskapet Northern Lights. Selskapet er en del av regjeringens satsing på karbonfangst og -lagring, kalt Longship.

– Cory er en stor aktør. 1,5 millioner tonn i året er mye mer enn det vi diskuterer med andre aktører. Dagens intensjonsavtale er første skritt på vei til en veldig viktig endelig avtale. Nå skal vi forhandle om pris, sier Kim Bye Bruun, kommunikasjonsdirektør Northern Lights.

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

– Hvis vi får flere land til å fange og lagre C02 med samme teknologi som vi har utviklet på Klemmetsrud i Oslo så er det bra.

Foto: Marte Iren Noreng Trøen

Støtte fra Norsk miljøbevegelse

– Det er godt å være enig med politikerne iblant, sier leder for Naturvernforbundet Truls Gulowsen.

Gulowsen sier det er bra teknologien vi har utviklet i Norge, på fangst av CO₂, bør tas i bruk også i andre land.

– Hvis vi får flere land til å fange og lagre CO₂ med samme teknologi som vi har utviklet på Energigjenvinningsanlegget Klemetsrud i Oslo, så er det bra.

Samtidig advarer Gulowsen mot at slik karbonfangst ikke må bli en sovepute. Det fortsatt viktig at vi bremser ned vår avhengighet av fossilt brennstoff. Men så lenge det dreier seg om fange opp utslippene fra en storby som uansett produserer mye avfall, så er det bare positivt.

En første versjon hadde en feil i Støres sitat som har blitt rettet.

SISTE NYTT

Siste nytt

Finland og Sverige har levert sine Nato-søknader

Finland og Sverige har overlevert sine Nato-søknader i Brussel. – Det er en god dag i en kritisk tid, sa generalsekretær Jens Stoltenberg.