Storbritannia: Bercow går av som «speaker»

Den fargerike og kontroversielle ordstyreren i det britiske parlamentet, John Bercow, har blitt verdenskjent i løpet av vinterens brexit-debatt. Nå går han av innen slutten av oktober.

X00514

Ordstyreren i det britiske parlamentet, John Bercow, går av innen slutten av oktober.

Foto: REUTERS TV

Bercow sier at han ved valget i 2017 lovet kona at det ville bli hans siste. Kona var til stede da Bercow mandag varslet sin avgang, og han takket både henne og de tre barna i løpet av kunngjøringen.

Bercow har sittet i parlamentet i 22 år, de siste ti årene som forsamlingens leder og «speaker» eller ordstyrer.

– Det har vært mitt livs største ære, sa Bercow og takket både ansatte og representanter i parlamentet.

– Jeg kunne ikke gjort dette uten støtte i Underhuset, sa han og ønsket sin etterfølger lykke til i jobben med å ta vare på rettighetene til både hver enkel representant og hele forsamlingen.

c3d41fae-747c-4652-9b0c-12c4bf95eb5c

Karikaturtegning av statsminister Boris Johnson, Dronning Elisabeth og ordstyrer i parlamentet, John Bercow.

Foto: Matt Dunham

– En avskyelig snegle

Bercow ble verdenskjent i løpet av vinterens brexit-debatt.

I mars brukte Bercow en 400 år gammel lov for å stoppe Mays brexit-plan etter at forslaget hennes ble nedstemt i parlamentet. Det førte til at britiske aviser, særlig tabloidavisene,brukte sterke ord i sine beskrivelser av Bercow.

«En skrytende egoist» og «en avskyelig snegle», var noen av karakteristikkene.

Han har fått skarp kritikk fra brexit-tilhengere som har stilt spørsmål ved hans uavhengighet, skriver BBC. Han har også blitt kritisert for ikke å gjøre nok for å møte anklager om mobbing og trakassering i Underhuset.

Bercow sier at han vil lede trontaledebatten før han trekker seg.

Dersom parlamentet mandag kveld går inn for nyvalg, vil han trekke seg så snart den inneværende sesjonen er over. Det vil i praksis si mandag kveld, når regjeringen suspenderer nasjonalforsamlingen.

Selv om regjeringen mandag vil gjenta sitt forslag om å holde nyvalg 15. oktober, er det får som tror den får det nødvendige flertallet. Det kreves to tredels flertall, men Labour og de andre opposisjonspartiene vil ikke ha nyvalg før de er sikre på at en hard brexit er avverget.

Corbyn først ute med ros

Etter en runde med applaus der opposisjonen klappet høyest, var det Labour-leder Jeremy Corbyn som først tok ordet for å takke Bercow.

– Han har fullstendig endret måten jobben hans utføres på, sa Corbyn.

Han understreket også at han, som selv ønsker å lede regjeringen setter pris på en sterk nasjonalforsamling som stiller den utøvende makten til ansvar.

Også regjeringens brexitplanlegger Michael Gove var full av lovord. Han sa Bercow har forsøkt å få regjeringen til å stå til ansvar overfor Parlamentet, slik Parlamentet står til ansvar overfor folket.

– For første gang vil jeg slutte meg til det Jeremy Corbyn har sagt. Han sier han ikke har noe ønske om å avslutte Bercows ledergjerning før tiden. Samtidig kom Bercows kunngjøring dagen etter at regjeringen sa den ville stille en motkandidat til Bercow i valgkretsen hans ved neste valg, stikk i strid med politisk sedvane.

SISTE NYTT

Siste nytt