Hopp til innhold

Storbritannia skuldar Kina for tvangssterilisering og internering

Storbritannia seier massearrestasjonar av etniske og religiøse minoritetar i Kina er sjokkerande og djupt urovekkande.

Ein interneringsleir i Xinjiang i Kina. Offisielt heter det treningssenter. Over en million kinesere skal være internert i slike sentre.

Ein interneringsleir i Xinjiang i Kina. Offisielt heiter det treningssenter. Over ein million KINESARAR frå minoritetsgrupper skal vere tvangsplassert i slike sentre. Bildet er frå februar 2018.

Foto: Ng Han Guan / AP / NTB Scanpix

Menneskerettsgrupper og ekspertar anslår at over ein million etniske uigurar og andre minoritetar er tvangssende til interneringsleirar i Xinjiang-regionen vest i Kina.

Den britiske utanriksministeren Dominic Raab seier at overgrepa i den hovudsakleg muslimske regionen må setjast under lupa i verdssamfunnet.

– Det er opplagt at det går føre seg grove, sjokkerande brot på menneskerettane. Det er svært, svært urovekkande, seier han til BBC.

Dominic Raab

VARSLAR TILTAK: Utanriksminister Dominic Raab meiner Kina utøvar omfattande overgrep mot religiøse og etniske minoritetar i Xinjiang-provinsen og varslar kunngjering av moglege tiltak måndag.

Foto: HANNAH MCKAY / Reuters / NTB Scanpix

Tidlegare denne månaden innførte USA sanksjonar mot høgtståande kinesiske tenestemenn, med krav om at Kina må gjere slutt på overgrep mot uigurar og andre muslimar i Xinjiang.

Kina truar med å svare

Beijing reagerte raskt med mottiltak mot USA. Den kinesiske ambassadøren til Storbritannia, Liu Xiaoming, åtvarar om at Storbritannia vil bli møtt med resolutte tiltak viss landet følgjer USA si avgjerd om å setje i verk sanksjonar.

Det er venta at Raab orienterer Underhuset måndag om moglege tiltak mot Kina.

– Viss den britiske regjeringa går til det skritta å innføre sanksjonar mot nokon som helst person i Kina, kjem Kina opplagt til å svare resolutt, sa Liu til BBC søndag.

Auka spenning

Liu sa at han ikkje ønskjer ei utvikling mellom Storbritannia og Kina som liknar på den som no speler ut seg mellom USA og Kina.

– Eg trur at Storbritannia bør ha sin eigen, sjølvstendige utanrikspolitikk, i staden for å danse etter amerikanarane si pipe, slik som i Huawei-saka, la Liu til.

– Liknar ikkje på noko

– Meldingane og dei menneskelege sidene i saka liknar på noko vi ikkje har sett på svært, svært lang tid. Og dette kjem frå ein leiande medlem av verdssamfunnet som ønskjer å bli teken på alvor, sa Raab søndag.

– Vi ønskjer eit positivt forhold til Kina, men vi kan ikkje sjå på denne typen åtferd og sitje stille, sa Raab.

Unge uigur-flyktninger på skolebenken i Kayseri i Tyrkia

FLYKTNINGAR: Unge uigur-gutar på skolebenken i Kayseri i Tyrkia.

Foto: UMIT BEKTAS / Reuters / NTB

Auka usemje

Spenninga aukar mellom London og Beijing i ei rekkje saker.

Tysdag gav Storbritannia etter for press frå USA og utestengde den kinesiske telegiganten Huawei frå det britiske 5G-nettet, trass i åtvaringar om gjengjelding frå Kina. Den britiske avgjerda inneber at alle teleselskap må fjerne alt Huawei-utstyr frå sine 5G-nettverk seinast i 2027.

London og Beijing har òg støtt hamna i krangel over den nye kinesiske sikkerheitslova i Hongkong.

– Slutt på utleveringsavtale

Raab seier at han vil orientere parlamentarikarane i Underhuset måndag om den britiske regjeringa sitt neste skritt i saka om den nye sikkerheitslova i Hongkong.

Ifølgje The Times og Daily Telegraph, som begge viser til anonyme kjelder, vil det konkret dreie seg om at Storbritannia vil suspendere utleveringsavtalen som landet har med den tidlegare britiske kolonien. Det kan i så fall føre til ytterlegare auka spenning mellom London og Beijing.

Den britiske regjeringa har vore misnøgd med den kinesiske handteringa av pro-demokratiske demonstrasjonar i Hongkong. Storbritannia meiner òg at Kina ikkje har fortalt heile sanninga om koronautbrotet.

Utanriksdepartementet i London avviste søndag å kommentere saka.

Viss suspensjonen av utleveringsavtalen blir kunngjord måndag, vil det i så fall skje same dag som USAs utanriksminister Mike Pompeo er på besøk i London.

Der skal Pompeo møte statsminister Boris Johnson og utanriksminister Raab. Forholdet til Kina og Hongkong blir venta å vere blant fleire saker som dei skal diskutere.

Onsdag reiser Pompeo til Danmark der han skal møte statsminister Mette Frederiksen.

SISTE NYTT

Siste nytt