Hopp til innhold

Storbritannia-ekspert: – Boris Johnson har fått seg en kjempesmekk

Et kolossalt nederlag for Storbritannias statsminister Boris Johnson, sier eksperter etter at høyesterett konkluderte med at han har forsøkt å stanse en demokratisk debatt.

Boris Johnson slår ut med armene mens han snakker på en pressekonferanse

NEDERLAG: Boris Johnson ville suspendere det britiske parlamentet i fem uker, men nå har høyesterett konkludert med at det er lovstridig.

Foto: AP Photo

– Dette er en dramatisk hendelse og et kolossalt nederlag for Boris Johnson. Høyesterett bryter inn i det som i utgangspunktet er en politisk prosess, og slår ned statsministeren selv. Det er sterk kost, sier statsviter og lektor ved Universitetet i Oslo, Øivind Bratberg.

Han mener avgjørelsen fra den høyeste domstolen kan endre bildet Johnson og hans tilhengere forsøker å tegne av ham.

– Den som trodde at Boris Johnson var den store seierherren, har fått det motbevist ettertrykkelig etter hvert. Nå handler det ikke bare om at han blir sabotert av en politisk elite, nå handler det om at han er i brudd med konstitusjonen. Da er det klart at autoriteten hans har fått seg en kjempesmekk.

– Sier at Johnson ville stanse demokratisk debatt

Øyvind Bratberg, statsviter ved Uio

– DRAMATISK: Statsviter Øivind Bratberg beskriver kjennelsen som et kolossalt nederlag for Boris Johnson.

Foto: Johan B. Sættem

Høyesterett i London slo i en kjennelse i dag fast at stengingen av den britiske nasjonalforsamlingen ikke er i tråd med loven. Johnson beordret i august suspensjon av nasjonalforsamlingen i fem uker, frem til trontalen som holdes 14. oktober.

Da parlamentet ble oppløst, var de i ferd med å behandle en lov som skulle hindre at regjeringen tok Storbritannia ut av EU uten en avtale.

Kritikerne mente derfor Johnson suspenderte parlamentet for å forhindre at de skulle stanse brexit.

De 11 høyesterettsdommerne var enstemmige i sin dom og mente at suspensjonen hindret parlamentet i å utøve sin rolle som lovgiver og holde oppsyn med regjeringen.

– Det hadde en ekstrem innvirknig på demokratiets fundament, sa justitiarius lady Brenda Hale da hun leste opp dommen.

Høyesterettspresident Brenda Hale leser opp kjennelsen som fastslår at oppløsningen av parlamentet var ulovlig.

– Det er sterk og klar ordbruk. Dommerne sier rett og slett at det Boris Johnson gjorde, var å forhindre og stanse en demokratisk debatt, sier Kristian Steinnes, professor i moderne europeisk historie ved NTNU.

– Det er svært alvorlig. Financial Times skrev allerede i slutten av forrige måned at dersom Johnson gjennomførte den lange suspensjonen, så hadde vi en despot i Downing Street. Så dette er helt klart kjempealvorlig.

Svekket statsminister

Boris Johnson har etter kjennelsen sagt at han er dypt uenig med høyesteretts avgjørelse, men at det er «en dom vi skal respektere».

Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder, mener det er en svekket statsminister som sitter igjen.

– Johnson er helt klart svekket etter kjennelsen. Dette er også et slag for hans brexit-strategi, sier Mustad.

Han beskriver den politiske situasjonen i Storbritannia nå med ett ord: Kaotisk.

– Dette er helt ukjent farvann. De har ikke hatt en slik sak oppe i det britiske rettsvesenet før. Juridikum og politikk er blandet sammen på en måte som Storbritannia ikke har sett før.

SISTE NYTT

Siste nytt