Stor interesse for omstridt plakat

Denne plakaten likte ikke den iranske ambassaden i Oslo. Det gjør deirmot en rekke nettbrukere over store deler av verden.

studentplakat SAIH

Den iranske ambassaden i Oslo forlangte at denne plakaten måtte fjernes da studentorganisasjonen SAIH spredte den til norske universiteter og høyskoler.

Foto: SAIH

- Vi har hatt stor pågang på hjemmesiden vår fra internettbrukere i mange land i flere verdensdeler etter at NRK og andre medier omtalte den iranske protesten , sier Sindre Olav Edland-Gryt, informasjonsrådgiver i Studentenes og akademikernes hjelpefond, SAIH.

Stor interesse i USA

Erik Schreiner Evans

Nestleder Erik Schreiner Evans i SAIH mener iranske myndigheter ikke har forstått hva ytringsfrihet innebærer.

Foto: Privat
Sindre Olav Edland-Gryt

- Plakaten sprer seg selv gjennom sosiale medier, sier Sindre Olav Edland-Gryt.

Foto: Privat

- Særlig har interessen i USA vært stor, deretter kommer europeiske land. De siste dagene har hjemmesiden vår også begynt å få besøk fra Iran og andre ikkevestlige land, sier Edland-Gryt.

Organisasjonen spredte plakaten til høyere læresteder som ledd i en kampanje til støtte for studentaktivister over hele verden. Nå har den fått enda større spredning.

Det falt iranerne tungt for brystet at den iranske revolusjonslederen ayatollah Khomeini er avbildet sammen med kjente diktatorer som Josef Stalin og Adolf Hitler på flukt fra en student bevæpnet med kunnskap.

- Dere har fornærmet følelsene til en stor nasjon, skrev ambassaden blant annet i et brev til SAIH og forlangte at plakaten ble fjernet omgående.

Nektet å fjerne plakaten

SAIH nektet, og skrev i svarbrevet at organisasjonen fant det overraskende og provoserende at ambassaden på denne måten forsøkte å sensurere dem.

Nestleder Erik Schreiner Evans sa til NRK.no at han ble overrasket da brevet fra ambassaden kom.

- Det viser ikke bare at ambassaden ikke respekterer ytringsfriheten, men også at de heller ikke har forstått den. Henvendelsen illustrerer akkurat det problemet vi forsøker å sette fokus på, sa Schreiner Evans.

Sosiale medier

Edland-Gryt sier at plakaten spres først og fremst gjennom sosiale medier, særlig i blogger.

- Også flere iranske bloggere har omtalt saken, og vi har fått støtteerklæringer fra iranere i Norge og andre steder, sier han.

Edland-Gryt kan ikke si om bloggerne holder til i hjemlandet, eller om de er eksilinranere.

- Også offisielle regimevennlige iranske medier omtaler plakatstriden, men med kritikk av sammenhengen ayatollah Khomeini er satt inn i. Nettstedet Fardanews omtaler plakaten som en fornærmelse mot Iran, og bruker anledningen til å kritisere den iransk doktorgradsstipendiaten Nima Darabi ved NTNU i Trondheim som har skrevet en kronikk i Aftenposten . Fardanews mener forfatteren sprer løgner og antipatriotisme, sier Edland-Gryt.

Også BBC har brukt plass på saken på sine persiskspråklige sider.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt