Hopp til innhold

Stopp i asylreturer til Somalia

Utlendingsnemnda har stanset retur av somaliske asylsøkere uten oppholdstillatelse i Norge. Flere somaliske asylsøkere kan få bli i Norge som følge av vedtaket.

Militspatruljer i Mogadishu

Militspatruljer i Mogadishu tidligere i år. UNE stanser asylreturer til Somalia på grunn av sikkerhetssituasjonen i byen.

Foto: Mohamed Sheikh Nor / Scanpix/AP

– Utlendingsnemda besluttet inntil videre å suspendere utreiseplikten for borgere av Somalia som har fått endelig vedtak av UNE om retur til Mogadishu, heter det i pressemeldingen fra UNE.

Beslutningen innebærer at disse kan få asyl eller oppholdstillatelse i Norge.

Alvorlig sikkerhetssituasjon

Politiet er instruert om inntil videre ikke å tvangsreturnere personer til Sør-Somalia.

UNE-direktør Terje Sjeggestad

UNE-direktør Terje Sjeggestad.

Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

I dag var en sak vedrørende en enkeltperson oppe til vurdering i UNEs stornemnd, det øverste organet i norsk utlendingsforvaltning. Her ble det besluttet at personen ikke sendes tilbake til Mogadishu, fordi situasjonen i byen vurderes som så problematisk at innbyggere risikerer å bli utsatt for overgrep.

På bakgrunn av denne beslutningen valgte direktør Terje Sjeggestad i UNE generelt å suspendere utreiseplikt for alle somaliske borgere.

– Stornemda i UNE har gjort en avklaring angående sikkerhetssituasjonen i Mogadishu og har tatt anbefalingene til FNs høykommissær for flyktninger til etterretning. De har kommet frem til at det ikke er riktig å sende personen tilbake, sier direktør for Utlendingsnemda, Terje Sjeggestad til NRK.no.

Flere kan få bli i Norge

Skjeggestad understreker at det er UNE og ikke Stornemda som har bestemt at somaliske asylsøkere ikke skal returneres.

– Vi mener dette må få konsekvenser for andre saker på grunn av den prinsipielle viktigheten i vedtaket, sier Sjeggestad.

Vedtaket kan bety at flere somaliske asylsøkere får asyl og oppholdstillatelse i Norge.

– Det kan dreie seg om opp mot 3-400 asylsøkere. Disse kan nå få behandlet asylsøknaden på nytt og dersom sikkerhetssituasjonen ikke forandrer seg får de bli i Norge, sier Sjeggestad.

Vakte reaksjoner

Det vakte store reaksjoner da Utlendingsnemndas (UNE) stornemnd i mars besluttet at somaliske asylsøkere skulle sendes hjem.

I juli ba Justisdepartementet om at vedtaket fra mars ble tatt opp til ny vurdering . Bakgrunnen var at de mente det ikke var gjort godt nok rede for hvordan asylreglene ble brukt under vurderingen av returer til Mogadishu.

SISTE NYTT

Siste nytt