Hopp til innhold

Stoltenberg: Nato har dialog med USA

BERLIN/MOSKVA/OSLO (NRK): Jens Stoltenberg bekrefter dialog mellom Nato og USA, og sier de må vurdere alternativer dersom de ikke får til en beslutning i FN.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg

USAs president Donald Trump sa mandag at han vil komme med en viktig Syria-beslutning innen kort tid.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, bekrefter overfor NRK at det foregår drøftinger mellom Nato-landene for å vurdere reaksjoner.

– Jeg kan ikke gå inn på innholdet i de drøftingene, men USA og andre Nato-land er nøye med å holde Nato oppdatert. Det foregår kontakter og konsultasjoner, og så jobber man først og fremst for å få til en beslutning i FN. Hvis ikke det lykkes, så ser man på andre alternativer, sier Stoltenberg.

Natos generalsekretær legger vekt på at det er full enighet i alliansen om at man på det sterkeste skal fordømme bruken av kjemiske våpen, og mener at det som skjer de neste timene er viktig.

– Det er veldig alvorlig det som har skjedd i Syria. Bruk av kjemiske våpen er brutal. Det rammer uskyldige, det rammer barn og det er brudd på grunnleggende internasjonale normer og regler, sier han.

– Nasjonale beslutninger

Natos generalsekretær ser alvorlig på at FNs sikkerhetsråd ikke greier å samle seg om handling og beslutning.

– Det vi krever, er at internasjonale observatører får adgang til området der syriske regjeringsstyrker opererer støttet av Russland og Iran, og at internasjonalt medisinsk personell får adgang. De nektes nå adgang. Det gjør en vond og vanskelig situasjon for sivilbefolkningen enda verre, sier han.

Stoltenberg møter NRK i Berlin der han er invitert av den nye tyske regjeringen for å gi en orientering om sikkerhet. Nato-sjefen er tydelig på at det er nasjonale beslutninger som må ligge til grunn ved en eventuell reaksjon.

– Dette er jo nasjonale beslutninger som USA eventuelt gjør og andre Nato-land gjør, men det er en kjent sak at det er ulike konsultasjoner mellom ulike Nato-land, sier han.

Mener verdenssamfunnet må reagere

Stoltenberg bekymrer seg for at en veldig vanskelig konflikt i Syria kan bli enda vanskeligere.

– Det er ikke slik at verdenssamfunnet kan akseptere noe som er til de grader bryter med grunnleggende normer og regler, sier han, men ikke vil si noe om innholdet i drøftingene som nå pågår.

– Kjenner dere på tidspresset?

– Det er et bilde på hvor alvorlig situasjonen er. Det er veldig alvorlig at kjemiske våpen brukes på nytt, sier Stoltenberg og fortsetter:

– Det er vanskelig for verdenssamfunnet å bare sitte og se på at kjemiske våpen brukes. Derfor jobbes det i FN, men faren er at man ikke blir enige der, og da er man i en enda vanskeligere situasjon, sier han.

Under en avstemning i FNs sikkerhetsråd klokken 21 tirsdag norsk tid skal medlemslandene ta stilling til tre ulike resolusjonsforslag fra USA og Russland som gjelder nettopp Syria, sier diplomatkilder ifølge NTB.

NRKs korrespondent Tove Bjørgaas om hvordan Det hvite hus ventes å svare på det kjemiske angrepet i Øst-Ghouta.

Også Stoltenberg er tydelig på at det er viktig at FN samler seg.

– Det er jo viktig at man gjør enda et forsøk på å få FN til å samle seg. At alle landene, også Russland, godtar at internasjonale observatører og organisasjonen for forbud av kjemiske våpen, får full adgang. Og at internasjonalt medisinsk personell får full adgang. Hvis det ikke skjer, så må man da vurdere tiltak som ikke baserer seg på en beslutning i FNs sikkerhetsråd, men som er tiltak som enkeltland iverksetter, sier han.

Spent og dempet stemning i Russland

Den tidligere norske utenriksministeren Børge Brende var i dag i Moskva, der han hadde møter med den russiske presidenten Vladimir Putins nærmeste økonomiske rådgiver Jurij Usjakov og med den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov. Brende er nå president i World Economic Forum, som i mange år har vært en viktig arena også for russiske politikere og næringslivstopper.

– De slår tilbake og mener at det ikke finnes dokumentasjon på gassangrepet, sier Brende til NRK.

Brende sier at det var en spent og dempet stemning overalt på grunn av den spente internasjonale situasjonen.

– Men de ser stemningen i Sikkerhetsrådet og de ser den utviklingen som nå skjer mellom Israel og Iran. Det er en alvorlig geopolitisk situasjon, det innrømmet Lavrov, fortsetter han.

Sergej Lavrov og Børge Brende

Utenriksminister i Russland, Sergej Lavrov, møtte tirsdag president i World Economic Forum, Børge Brende i Moskva.

Sa Sergej Lavrov noe om at det kunne bli en direkte konfrontasjon med amerikanerne?

– Det var ikke noe tema som han kom inn på, men han var svært bekymret over utviklingen i Syria. Det ene kan ta det andre, det understreket han. Han har merket seg at president Donald Trump har avlyst besøket til Latin-Amerika, fortsetter Brende.

– Hva slags løsning ser russerne på den krisen som er akkurat nå?

– Jeg tror ikke det er mulig å finne noen løsning i Syria uten Russland. Det er russerne som må legge press på Assad for å finne løsninger. Det vet Russland godt, at de sitter i en slik situasjon, sier han og mener at man ikke finner løsninger på utfordringene i Syria hvis man ikke snakker med Russland.

Og din oppgave her er å holde døren åpen for russerne?

– Det er viktig for World Economic Forum å snakke med de ulike partene og sørge for at det blir økt og ikke mindre samarbeid i verden. Det vi nå ser er en geopolitisk konkurranse som vi ikke har sett siden den kalde krigen, sier Børge Brende til NRK.

SISTE NYTT

Siste nytt