Stanset med 20 millioner sigaretter

Polske tollere har avdekket et forsøk på å smugle 20 millioner sigaretter som skulle til Danmark, Sverige og Norge.

Smugling av sigaretter

Polske tollere gjorde et stort beslag av sigaretter da frekke smuglere prøvde å lure dem.

Foto: Polsk Toll Rzepin

Sigarettene skulle smugles i to fullastede lastebiler, som hadde «offisielle» dokumenter for transport.

Smugling ble oppdaget lørdag 21. april.

De to lastebilene fra Litauen ble helt tilfeldig kontrollert av en mobil tollpatrulje på en stor parkeringsplass ved en bensinstasjon i byen Rzepin like før innkjøringen til motorveien A-2 mot Tyskland.

– Siden Polen er medlem i EU og Schengen som forutsetter fri flytt av personer og varer, foretar vi ingen regulære tollkontroller ved grenser. Likevel har vi mobile patruljer som hele tiden kjører rundt og foretar stikkontroller. I dette tilfellet var kontrollen helt tilfeldig. På denne parkeringsplassen står det vanligvis opp til flere hundre lastebiler som fyller drivstoff før de skal videre til andre EU-land, sier inspektør Beata Downar-Zapolska til NRK.

Sigaretter opp til taket

Patruljen hadde bestemt seg for å ta en nærmere titt på to lastebiler fra Litauen. Det visste seg at begge lastebilene var lastet opp til taket med sigaretter. Tollerne behøvde ikke å telle dem siden sjåførene, som ikke virket det minste nervøse, viste frem de «offisielle» transportdokumentene hvor det sto at én million 20-pakninger med sigaretter, var på vei til Danmark og Sverige.

Ifølge polske myndigheter var en stor del av sigarettene rettet mot det norske svarte markedet fordi sigaretter der er dobbelt så dyre som i Sverige. Sverige og Danmark var bestemmelselandene fordi Norge ikke er med EU.

Total bløff

Smuling av sigaretter

Eksport av sigaretter må alltid dokumenters i opprinnelseslandet før avreise

Foto: Polsk Toll Rzepin

– Dokumentene så veldig ekte ut, men i siste liten, rett før kontrollen skulle avsluttes, bestemte funksjonærene likevel å sjekke med litauiske myndigheter om transporten stemte. Eksport av sigaretter, alkohol og drivstoff må alltid dokumenters i opprinnelseslandet før avreise. Det var kun små detaljer i teksten som vakte mistanke, sier inspektør Downar-Zapolska.

Det viste seg fort at det var en total bløff. Transporten ble aldri registrert hos litauisk toll. De fant heller ikke navn og adresser til danske og svenske kunder.

– Tollerne i Litauen viste ingenting om transporten og ble meget forbauset. De mente det var smugling på en nesten perfekt måte, som de aldri har sett før. Tidligere har vi avdekket at sigaretter blir smuglet under forskjellige varer som møbler eller epler, men dette er noe helt nytt. Dette var egentlig en falsk transport av skremmende dimensjoner. 20 millioner sigaretter er et stor parti, sier inspektør Downar Zapolska til NRK.

Falske sigaretter?

At transporten var falsk, er allerede bevist, men nå skal tollerne sjekke om sigarettene er ekte eller om også de er falske. Grunnen er at stadig flere smuglingsforsøk av falske sigaretter fra Kina, oppdages i polske havner.

Rulletobakk er inn

Downar Zapolska har også fortalt om en ny smuglingstrend mot Norden:

– Sigarettsmugling har faktisk minsket litt i det siste, men vi observerer en meget stor økning i smugling av rulletobakk. På mandag avdekket vi en varebil lastet med 2,5 tonn av tobakk, sier hun.

SISTE NYTT

Siste nytt