Stadig flere flyktninger er barn og mange reiser alene

På kort tid er andel barn i flyktningstrømmen tredoblet, og mange er bortkomne eller reiser alene. Unicef er bekymret.

Flyktninger i Gevgelija i Makedonia okt 2015

VENTER I KØ: Disse flyktningene kom i slutten av oktober til et mottakssenter nær Gevgelija på grensen mellom Hellas og Makedonia.

Foto: ©Unicef/MCDA2015-00012/Georgie

Barn utgjør en stadig større del av flyktningstrømmen inn til EU-landene. I alt 214.000 barn søkte om asyl i EU i løpet av årets ni første måneder, viser statistikk fra Eurostat. Strømmen tyder på at 2015-tallet blir ti ganger så høyt som i 2014.

Gutt blåser såpebobler på et mottak for flyktninger i Presevo i Serbia

Gutt blåser såpebobler på et mottak for flyktninger i Presevo i Serbia

Foto: ©Unicef/SERA2015-00003/Georgie

I juni var én av 10 som passerte grensen mellom Hellas og Makedonia over grensestasjonen i Gevgelija under 18 år. I oktober var tallet oppe i 3 av 10, ifølge Unicef.

Andelen barn som reiser alene øker sterkt.

Kvinneandelen er også sterkt økende. Mens det tidligere var flest unge menn blant flyktningene og migrantene, øker tallet på kvinner sterkt nå.

Den store strømmen av barneflyktninger bekymrer Unicef. Det er særlig fire grupper de uroer seg for.

  1. Spedbarn og små barn: For denne gruppen er det svært viktig å tilby varme klær og ly for vinterkulda.
  2. Barn med funksjonshemninger og spesielle behov: Disse barna trenger spesialhjelp.
  3. Bortkomne barn: For å hindre at barn skilles fra foreldrene trengs det at noen sikrer at familier blir registrert sammen og at det er et system hvor de kan finne hverandre igjen.
  4. Gjenglemte barn: Dette er en gruppe barn som ikke har penger til å finansiere videre reise, og som derfor er utsatt for å bli ofre for overgrep, vold og utnyttelse.

Enorm økning i Sverige

En stor del av dem som har søkt asyl i Sverige i år, er barn som reiser uten familie. Hittil i år har 45.000 barn søkt asyl i Sverige, og over halvparten av dem har kommet uten foreldrefølge, viser ferske tall fra Migrasjonsverket.

På norske asylmottak er 28 prosent av beboerne under 18 år. I første halvår i år ble tallet på mindreårige asylsøkere uten foreldre mangedoblet.

Allerede i sommer lå det an til at gruppen enslige mindreårige asylsøkere til Norge kunne bli tredoblet. Særlig har det kommet mange enslige gutter i alderen 14–17 år fra Afghanistan.

Traumatiserte barn

– Dette blir en stor utfordring for norske myndigheter og alle som jobber med mindreårige asylsøkere. Barnevernet vil ha behov for flere ansatte og mer midler, sier Helene Sandbu Ryeng i Unicef Norge.

Unicef mener at det er avgjørende at norske myndigheter tar imot disse og tilbyr dem hjelp.

– Vi mener det er uakseptabelt at ungdommene mellom 15 og 18 år sorterer under utlendingsmyndighetene og ikke under barnevernet. Mange av dem er traumatiserte. Selv om vi ikke vet ennå om de får bli i landet, er slik hjelp avgjørende for om de skal komme seg videre i livet, sier Helene Sandbu Ryeng til NRK.

SISTE NYTT

Siste nytt