Hopp til innhold

Spent i presidentløst Libanon

Libanon har vært uten president siden midnatt, da Emile Lahoud gikk av. Han overlot ansvaret for landets sikkerhet til hæren, men det finner ikke statsministeren seg i.

Libanons president Emile Lahoud går av

Libanons president Emile Lahoud forlater presidentpalasset i Beirut for siste gang.

Foto: - / AFP

Presis klokken 2400 gikk Emile Lahoud ned gangveien ved presidentpalasset for siste gang, mens et militærorkester i blå uniformer spilte nasjonalsangen.

Da gikk presidentens funksjonstid ut, men en sterkt splittet nasjonalforsamling klarer ikke å bli enig om hvem som skal etterfølge Lahoud.

Vestvennlige mot syriskvennlige

Fem ganger har de forsøkt å bli enige uten å klare det. Nå har de folkevalgte en uke på seg før neste valgomgang.

Den vestvennlige regjeringskoalisjonen, ber den den syriskvennlige opposisjonen om å samarbeide, men hittil har svaret vært nei. En ny president må velges med minst to tredels flertall blant de folkevalgte

Opposisjonen boikotter valget og dermed blir det umlig å stable et slikt flertall på bena. Det har oppstått et maktvakum som bekymrer både libaneserne og verdenssamfunnet.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon ber alle parter oppføre seg rolig og demokratisk, og oppfordrer Libanons politikere til å velge ny president snarest mulig.

Grunnlovsstridig

Da avgående president Emile Lahoud ba hæren ta ansvaret for landets sikkerhet, kalte statsminister Fouad Siniora beslutningen grunnlovsstridig.

Statsministeren sa samtidig at regjeringen overtar presidentens oppgaver fram til en etterfølger er valgt. Det er slik grunnloven foreskriver framgangsmåten.

Seinere lørdag bekreftet Siniora at regjeringen har overtatt presidentfunksjonene og at hovedsaken blir å få på plass en ny president.

Da det ble kjent i går at et nytt forsøk på å velge president ikke hadde ført fram, tok stridsvogner oppstilling