Søppelkaos i Roma – skuldar på mafiaen

Søppelkrisa i Roma er så alvorleg at det er stor fare for helsa til innbyggjarane, meiner legeforeininga i byen. Borgarmeisteren skuldar på mafiaen.

Søppelkrise i Roma.

Slik ser det ut i store delar av Roma for tida. Søppelet hopar seg opp, og det er krise i selskapet som skal ta seg av søppelhandteringa.

Foto: Remo Casilli / Reuters

Det er igjen søppelkrise i den italienske hovudstaden. Søppelet hopar seg opp i gatene, vond lukt heng over store delar av byen. Det kryr av rotter i søppelet og avfallsmengdene har også tiltrekt seg store flokkar av måsar.

I nokre forstader til Roma er det også meldt om at villsvin har forsynt seg av søppelet. Legar og andre helsearbeidarar i byen seier no at det er alvorleg fare for helsa til innbyggjarane. Dei åtvarar om stor fare for utbrot av smittsame sjukdomar.

– Alvorleg risiko

Virginia Raggi, borgarmeister i Roma.

Borgarmeisteren i Roma, Virginia Raggi, lovde å ta opp kampen mot korrupsjon og vanstyre. No blir ho sjølv utsett for kritikk for manglande evne til å ta tak i problema i byen.

Foto: Tiziana Fabi / AFP

– Det hopar seg opp med søppel i alle gater, nær skular, sjukehus og andre stader der mange menneske samlar seg. Det er stor risiko for alvorleg sjukdomsutbrot, seier Antonio Magi og Perluigi Bartoletti, leiar og nestleiar i legeforeininga i byen, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Samstundes er det kaos i selskapet som skal ta seg av søppelet, AMA. Det nye styret i selskapet trekte seg sist måndag etter sterk kritikk frå politikarane i byen. Borgarmeister Virginia Raggi sparka dett gamle styret i AMA i februar i år fordi dei ikkje hadde vist seg i stand til rydde opp i søppelproblema.

No rettar politikarar frå opposisjonen sterk kritikk av Virginia Raggi. Ho vart valt til borgarmeister i Roma for Femstjernerørsla i 2016, og den viktigaste valkampsaka hennar var kamp mot korrupsjon og vanstyre. No blir ho sjølv ramma av kraftig kritikk for det opposisjonen meiner er manglande evne til å få slutt på korrupsjonen.

– Mafialiknande grupper

Sjølv har Raggi orsaka seg med at byen er under angrep frå mafialiknande grupper, som nektar å gi slepp på makta dei har hatt over avfallshandteringa i byen. Ho viste blant anna til dei mange påsette brannane i søppelanlegg tidlegare i år, og ho var ikkje i tvil om at det var dei kriminelle gruppene som stod bak.

Søppelkrise i Roma.

Innbyggjarane i Roma veit ikkje kva dei skal gjere. Byen flyt over av søppel, og selskapet som skal hente avfallet er i djup krise.

Foto: Remo Casilli / Reuters

Det er kjent at mafiagrupper eller mafialiknande bandar har kontrollert store delar av søppelhandteringa i Italia i mange år.

I 2014 vart det avdekt at ei mafiagruppering som blir kalla «Mafia Capitale» i årevis hadde infiltrert administrasjonen i Roma, og at dei hadde rana til seg millionar av euro som eigentleg skulle gått til drifta av byen.

Då vart det også hevda at Roma var på randa av kollaps .

Krev at Raggi må gå

Fleire opposisjonspolitikarar i bystyret i Roma kravde i går at Virginia Raggi måtte trekkje seg. Dei meiner at ho og Femstjernerørsla, som også er med i regjeringskoalisjonen i Italia, har vanstyrt hovudstaden i slik grad at Roma i dag er ein skamplett for Italia internasjonalt.

Medan politikarane kranglar så utviklar søppelkrisa seg vidare. Toppsjefen i søppelhandteringsselskapet AMA, som gjekk av saman med styret tidlegare denne veka, seier at det er heilt naudsynt at krisa blir løyst i løpet av dei neste par vekene.

– Dersom ikkje, då vil vi få verkeleg store problem, seier han.

SISTE NYTT

Siste nytt