Soldater jubler over mishandling

Etter å ha slått og sparket en arrestert mann, hopper de syriske soldatene jublende opp på ryggen hans og strekker hendene jublende i været.

Video Syriske soldater mishandler arrestert

VIDEO (NB: STERKE BILDER): Denne videoen som NRK har fått fra en kilde i Damaskus viser hvordan syriske soldater eller sikkerhetspoliti, etter å ha demonstrert arrestasjonsteknikk, hopper og tramper på den arresterte mannen.

NRK har fått tilgang til flere amatørvideoer som er smuglet ut av Syria.

Amatørfilmene viser svært sterke bilder hvor syriske politifolk og soldater går løs på demonstranter, og soldater og sikkerhetspoliti som mishandler arresterte menn.

Og de viser døde personer på gatene, skutt i ulike deler av kroppen, og avrevne kroppsdeler og deler av mennesker som ligger i ruiner etter at bygninger er kjørt ned av stridsvogner.

- Er bilder fra Syria

Syria-eksperter ved Amnesty International s internasjonale sekretariat i London har vurdert bildene for NRK. De bekrefter at bildene er fra Syria.

Innholdet stemmer overens med rapporter de mottar fra sitt nettverk om hva som skjer på innsiden av Syria.

Både utenlandske organisasjoner og media er nektet tilgang til landet, og det er vanskelig å få nøyaktig og bekreftet informasjon.

Ifølge syriske menneskerettsaktivister, er rundt 1350 mennesker drept i opprøret som har vart siden mars. Hvor mange som er såret aner ingen.

Heller ikke hvor mange som er fengslet, selv om tallet antas å være over 10.000.

Senest onsdag ble 10 nye personer drept, da soldater stormet landsbyer i Jabal al-Zawiyah-distriktet nordvest i landet for å knuse dem som har protestert mot regimet og president Bashar al-Assad. Torsdag fortsatte soldatenes ferd mot nye landsbyer.

Jubler over mishandling

På en av videofilmene som er gitt til NRK, demonstrerer soldater hvordan de skal få de arresterte personer til å holde seg i ro.

Etter en rekke slag og spark, hopper først en, så flere soldater, opp på mannspersonen som ligger på bakken og strekker hendene jublende i været mens de så hopper opp og ned på kroppen som ligger på bakken.

Det andre videoklippet viser en arrestert person som blir kraftig slått og sparket. Til slutt synker personen sammen i knestående mens soldater eller sikkerhetsstyrker fortsetter å slå.

Video Syrisk mann mishandles

VIDEO (NB: STERKE BILDER): Hvorfor sikkerhetspoliti og soldater velger å filme mishandlingen av arresterte, tør selv menneskerettighetsorganisasjoner ikke ha noen sikker formening om.

Filmene er trolig tatt opp av medsoldater eller sikkerhetspoliti. Om de er ment for «avskrekking» eller kun for «moro», kan verken de som formidlet dem eller Syria-ekspertene si med sikkerhet.

- Men dette er dessverre en vanlig behandling av arresterte i Syria, sier Maha Abu Shama i Amnesty International i London til NRK.

- Vi har mange konkrete historier om hvordan arresterte demonstranter - eller det de har antatt har vært demonstranter - systematisk blir mishandlet og torturert.

Maha Abu Shama arbeider spesielt med landene Syria, Libanon og Jordan og mottar daglig rapporter fra Syria.

- Spesielt sikkerhetspolitiet, altså etterretningstjenesten, er kjent for sin brutale fremferd, opplyser hun.

- Bildene dokumenterer at voldsbruken fra regimet er helt unødvendig i forhold til situasjonen. Det virker som soldatene og sikkerhetspolitiet gjør dette for å straffe og skape frykt.

- Det er et klart brudd på allmenne internasjonale regler om utøvelse av vold fra myndighetspersoner, sier Maha Aub Shama.

Versting i tiår

Al-Assad-regimet og dets sikkerhetspoliti har lenge vært regnet som en av de verste i klassen, så frykt, fengsling og tortur har i tiår preget Syria.

Men forskjellen nå, etter den arabiske våren i Egypt og Tunisia, er at frykten som har dempet den syriske befolkningen, er borte.

Folk krever frihet, frihet til å si og tenke som de vil. Samt fritt velge sine ledere. Regimet prøve å forsvare det bestående, med alle midler.

Han satte skoen på hodet mitt, presset ansiktet ned til jorden og spurte:« Hvem er din leder?»

Jeg svarte «Bashar al-Assad», og han gikk sin vei.

En annen gikk løs på min venn, slo og sparket ham så at han blødde fra nese og munn.

Soldaten gjentok og gjentok «Hvem er din Gud?».

Han gav seg ikke før min venn svarte «Bashar al-Assad».

Rapport fra en 25 år gammel arrestert student i Banias / Amnesty International

- Handlingene begås av soldater, etterretningsfolk og pøbelgjenger tro mot regimet og omfatter massearrestasjoner, drap og tortur. I tilegg er det nå omfattende og systematiske angrep på vanlige mennesker, sier hun.

Skyter for å drepe

En av videoene sendt til NRK, viser en større gruppe mennesker i oppløsning, trolig etter en fredagsprotest. Den er en av mange videoer fra Syria som viser hvordan sikkerhetspolitiet går løs på folkemengden. Det avfyres også skudd.

Menneskerettighetsorganisasjoner mener å kunne dokumentere gjennom utsmuglet materiale at syriske soldater og sikkerhetsstyrker har fått ordre om å skyte for å drepe.

Video Syriske demonstranter

VIDEO (NB: STERKE BILDER): Sikkerhetspolitiet går løs på en gruppe som har ropt slagord mot regimet.

Noen av bildene som er sendt fra NRKs kilde i Damaskus, er så sterke at vi velger ikke å viderebringe dem.

Men sammen med mishandlingsbildene, danner de et kjent mønster fra dem som følger begivenhetene i Syria nøye dag for dag.

De få vestlige journalistene som har jobbet inkognito i Syria, har ikke kunne filme fritt. Derfor baserer alle de store vestlige fjernsynsselskapene og avisene seg på amatørbilder og telefonrapporter med personer som tør snakke anonymt.

Går i skjul

Tusenvis av personer er arrestert i Syria i løpet av de siste månedene. I enkelte byer har det vært regelrette massearrestasjoner.

- Hundrevis av fengslede sitter isolert, med økende fare for at de utsettes for tortur og mishandling. De fleste av dem vi har klart å intervjue når de har sluppet fri, forteller at de har blitt torturert og mishandlet i fengselet, sier Amnesty-rådgiveren.

Til alle som tror at vi kommer til å gi oss: De tar feil.

Syrisk demonstrant i byen Daraa til NRK da opprøret startet.

Blant de mange som er tatt, er et stort antall politiske aktivister, menneskerettighetsforkjempere, journalister og imamer.

I tillegg kommer alle de myndighetene tror organiserer protestene eller de man tror støtter protestene, det være seg gjennom oppmøte på gaten, media eller Internett.

- Det store antallet arrestasjoner de siste ukene har ført til at menneskerettighetsaktivister og opposisjonelle har gått i skjul, forteller Maha Abu Shama.

- Vi mener at de fleste kun er arrestert fordi de har brukt sin rett til å ytre seg og har støttet eller deltatt i fredelige protester. Det er uakseptabelt, sier hun.

Ber FN gripe inn

Amnesty International har bedt den syriske regjeringen tøyle sine sikkerhetsstyrker og har vist til en rekke drap og den svært utbredte bruken av hard vold og tortur.

Etter en opptelling i slutten på mai, kom organisasjonen til at godt over 700 personer var drept av sikkerhetspolitiet. Nå har det gått nesten en måned til.

- Vi har bedt om at uavhengige får komme inn i Syria og undersøke det som har foregått og foregår. Samt at de som står bak voldsbruken, både ordrene og utøvelsen, blir straffet.

- Regimet har svart på kritikken fra det internasjonale samfunnet med å øke undertrykkelsen. Derfor har vi bedt FNs sikkerhetsråd gripe inn, forteller Maha Aub Shama.

- Vi mener det må innføres våpenembargo og straffetiltak mot den syriske presidenten og hans nærmeste krets.

- Og vi har bedt FNs sikkerhetsråd melde inn Syria for Den internasjonale straffedomstolen. Det som foregår nå i Syria, må defineres som forbrytelser mot menneskeheten, mener Amnesty-rådgiveren.

EU og USA har allerede gått til flere ulike typer straffesanksjoner, men i FN stritter blant annet Syrias gamle allierte Russland imot. Derfor skal det godt gjøres at man får en FN-resolusjon lik den første FN vedtok mot Libya og Muammar al-Gaddafi, mot Syria og president Bashar al-Assad.

Og i morgen er det en ny fredag, hvor det er varslet nye store protester.

SISTE NYTT

Siste nytt