Britene søker til Forsvaret i trange tider

De økonomiske nedgangstidene gjør at tusenvis verver seg til militærtjeneste, og trekker i dronningens klær, viser undersøkelser i Storbritannia.

Britiske soldater sør i Afghanistan

Britiske soldater på post sør i Afghanistan.

Foto: SHAH MARAI / AFP

Rekrutteringen økte med 14 prosent månedene oktober til mars, sammenlignet med tidligere år.

Økningen er ventet å nå nye høyder mot 2011, etter at militæret har slitt med å rekruttere de siste årene, skriver Timesonline.

Tallene kommer til tross for de økte dødstallene for soldater i tjeneste i Afghanistan, der fire britiske soldater ble drept torsdag denne uken - den dødeligste dagen på nesten ett år.

Misunner livsstilen

Rekrutteringsoffiserer sier at ungdom ikke får skrekken av slike nyheter, snarere motiveres de av sjansen til å få arbeid, i tillegg trigges enkelte av action. Det finnes også mange jobber som ikke har direkte med kamphandlingene å gjøre, slike som rørleggere og frisører.

Jeg har sett livsstilen som soldatene fører. Slik vil jeg også ha det.

Cain Jones, 20 år fra East London

20 år gamle Cain Jones håper på en bedre lønn og bestemte seg for å søke jobb i Forsvaret.

Les: Cain Jones: "That's what I want".

- Jeg tror militærtjeneste vil gi meg et puff til å komme meg opp om morran, spise regelmessig og få disiplin som jeg kan ha nytte av senere i livet. jeg vil ha stabilitet, sier Jones, som for tiden jobber på en kino i Leicester Square i London.

- Afghanistan er ok

Jones vervet seg til militærtjeneste for noen år siden, men trakk seg av personlige årsaker. Denne gangen er han fast bestemt på å gjennomføre.

- Jeg tror det vil bli ok med tjeneste i Afghanistan. Jeg tror ikke jeg vil bli skremt, sier Jones.

Når hæren sin målsetning og å ha 101.790 soldater vil det minske presset på de andre troppene i felt. Mange av dem har hatt flere arbeidsoppgaver og lengre opphold enn tiltenkt.

De britiske styrkene mangler per nå rundt 2550 soldater.

Plutselig økning

- Plutselig i januar begynte det å komme en mengde folk til rekrutteringskontorerene. I enkelte uker var det en økning på 20- 25 prosent sammenlignet med samme uke tidligere år. Det skyldtes sannsynligvis at nedgangstidene gjør at folk ikke har de samme jobbmulighetene lenger, sier Paul Meldon, oberstleutnant og sjef for rekruttering i London.

Vi hadde det travelt rundt juletider. Dessverre var mange av de interesserte enten for late, for utrent eller hadde en feil innstilling.

Rekrutteringssjef for Øst-England, David Hollas.

Siste utvei

Ressesjonen, den langvarige økonomiske nedgangstiden, tvinger folk til å bli soldater som en siste utviei.

- En tjeneste i militæret er ikke noen kortsiktig forpliktelse. Det er bra at hæren er mer attraktiv som arbeidsplass, men vi bør være i stand til å tiltrekke oss de riktige folka, det er dem vi trenger, sier rekrutteringssjef og generalmajor Gerald Berragan.

SISTE NYTT

Siste nytt