Slik vil Elon Musk redde oss fra trafikken

Mannen bak Tesla og SpaceX, Elon Musk, har en plan for hvordan bilkøene i de store byene kan fjernes. Han har startet et nytt selskap, The Boring Company, og det er tunneler det dreier seg om.

Elektrisk slede

I trange tunneler skal bilene fraktes med elektriske robotsleder i voldsom hastighet.

Foto: The Boring Company

«Boring, it's what we do» er slagordet til det nye selskapet.

Målet til Elon Musk er å finne en metode for hvordan tunneler kan bygges fortere og billigere.

Selskapet, The Boring Company, eller Boreselskapet på norsk, har allerede investert i utstyr, og er i ferd med å ansette flere folk.

The Boring Company

Tunnelboremaskinen selskapet har kjøpt inn skal brukes til å utforske hvordan den kan opereres raskere. Målet er å minst tidoble hastigheten.

Foto: The Boring Company / © Instagram

Elon Musk mener de burde være mulig å bygge tunneler for under tiendedel av dagens pris og minst ti ganger raskere.

– Et stort nettverk av tunneler over mange nivåer vil forhindre køer i hvilken som helst by, uansett hvor store de blir. Det er bare å legge til flere lag med tunneler, skriver selskapet på sine hjemmesider.

Musk mener dette er veien å gå for å skåne folk for det han kaller «soul destroying traffic».

Graver nå i California

Ved hovedkvarteret til romfartsselskapet SpaceX i California har The Boring Company allerede gravd et hull og har investert i en tunnelboremaskin.

Selskapet skal utforske hvilke muligheter som finnes.

– Det første blir å bygge tunneler med mindre diameter, skriver selskapet.

– Så blir det å øke hastigheten på boremaskinen, der kan mye gjøres ved å få til bedre kjøling og et system for kontinuerlig boring.

Tunnel lagd av The Boring Company

Ved hovedkvarteret til romfartsselskapet SpaceX har The Boring Company allerede bygget en test-tunnel.

Foto: The Boring Company

Mindre tunneler, men veldig mange

Musk planlegger et tunneler der diameteren bare er 4,3 meter. Da kan de bygges fortere og til en firedel av prisen. Normal diameter nå er 8,5 meter.

I disse tynnere tunnelene skal ikke bilene kjøre selv. Musk ser for seg at kjøretøy og last er plassert på elektrisk drevne sleder som navigerer automatisk gjennom tunnelsystemet.

– Dette øker sikkerheten, fordi det eliminerer menneskelig feil og gjør det umulig å komme ut av kurs, skriver selskapet.

The Boring Company

Tilgang til tunnelsystemet får sjåførene gjennom luker i gatene der de kan kjøre opp på en elektrisk slede.

Foto: The Boring Company

Miljøvennlig og superraskt

Sledene vil også føre til mindre utslipp av klimagasser og gjøre det mulig å bevege trafikken fortere.

Musk mener hastigheten midt i en by kan være 200 kilometer i timen.

– Dersom du suger ut luften fra tunnelen, så har du et fungerende Hyperloop-system, står det på hjemmesiden til selskapet.

Les også: Vil ha hyperloop i Norge

For å spare miljøet ytterligere, så vil The Boring Company utvikle automatiske metoder for gjenbruk av det utgravde materialet til kledning av selve tunnelen.

Dette kan spare samfunnet for bruk av mye betong som er en stor kilde til klimagassutslipp.

The Boring Company - tunneler

Med et stort system av tunneler over mange nivåer, mener The Boring Company at alle trafikkproblemer i storbyene kan løses.

Foto: The Boring Company

Skal være sikkert

Selskapet kommer ikke med mange detaljer om hvordan sikkerhetsutfordringer som branner og trafikkstans skal løses. De skriver ingenting om det.

Det de skriver mye om, er jordskjelv. De mener de har data som viser at tunneler er den best sikrede infrastrukturen dersom det oppstår et jordskjelv.

Det kan være bra, når du bygger de første tunnelene i California.

SISTE NYTT

Siste nytt