Slår alarm om verdens raskeste pattedyr

Geparden er langt mer utrydningstruet enn først antatt. Forskere anslår at det kun er 7.100 geparder igjen i det fri, og at de befinner seg på bare ni prosent av områdene de en gang bodde i.

Kenya Wildlife

Det står verre til med geparden enn man først antok, viser en ny studie.

Foto: Ben Curtis / Ap

Verst har det gått utover den asiatiske bestanden som nesten er utryddet. Det er kun i underkant av 50 geparder igjen i Iran, ifølge en omfattende studie utført av organisasjonene Zoological Society of London (ZSL) og Wildlife Conservation Society (WCS), skriver The Guardian.

Mer enn halvparten av den overlevende gepardbestanden i verden holder til i et sammenhengende område som strekker seg over seg land i det sørlige Afrika. I Zimbabwe har antall geparder gått ned med 85 prosent de siste 10-15 årene – fra rundt 1.200 dyr til bare 170. Eiendomsutbygging har vært den største årsaken til nedgangen.

LES OGSÅ: Gleder seg til å vise fram gepardene

Mange farer

Det er også det største problemet til dyrene som blir kalt dyrerikets Formel 1. Landområdene hvor de kan bevege seg i fred krymper.

Verdens raskeste dyr på landjorda med en fart på over 100 kilometer i timen trenger mye plass. 77 prosent av dyrenes habitat faller derfor utenfor vernede områder der de kan være i fred fra menneskers utbygginger.

I tillegg lider de av at mennesker jakter på byttene deres, krypskyting og ulovlig handel av geparddeler, og at svært mange, spesielt i Gulfstatene, ulovlig kjøper gepardunger som kjæledyr.

Artikkelen fortsetter under bildet

SAFRICA-CONSERVATION-ENVIRONMENT-ANIMAL-CHEETAH

Geparden er verdens raskeste dyr på landjorda og kan nå en fart på over 100 kilometer i timen.

Foto: CHRISTOPHE BEAUDUFE / Afp

– Har oversett farene

Denne dramatiske nedgangen gjør at flere nå ønsker at gepardens bevaringsstatus går fra «sårbar» til «truet» på Verdens naturvernunions rødliste for trua arter.

Forskerne bak studien sier nå at farene som truer disse rovdyrene har vært oversett for lenge.

– Den sky naturen til denne unnvikende katten gjør at det har vært vanskelig å samle inn informasjon om arten. Det har ført til at deres vanskelige situasjon har blitt oversett, sier hovedforfatter bak studien, Dr Sarah Durant fra ZSL, til BBC.

– Våre funn viser at den store plassen som geparden trenger og det store spekteret med farer som arten møter i det fri, gjør at det er sannsynlig at de er mer utrydningstruet enn man antok tidligere.

Ønsker nye bevaringsmetoder

Ekspertene vil nå ha en ny tilnærming til bevaring av arten som har fokus på landområder på tvers av landegrenser og er koordinert regionalt fremfor nasjonalt.

Som en del av dette ønsker man å motivere både regjeringer og lokale samfunn med insentiver til å beskytte dyret og promotere en bærekraftig sameksistens mellom mennesker og dyrelivet.

– Å kun verne enkelte områder er ikke nok, sier Dr Kim Young-Overton, en annen av forfatterne bak studien.

– Vi må tenke større og tenke bevaring også utenfor de beskytte områdene hvis vi skal forhindre å miste geparden for alltid.

SISTE NYTT

Siste nytt