– En av tre arter kan forsvinne innen 2100

Forsuringen av verdenshavene kan øke med 170 prosent innen år 2100. Det kan ta livet av en tredel av livsformene som lever der, viser en internasjonal studie.

Korallar på Great Barrier Reef

Koraller og bløtdyr er spesielt utsatt for forsuring. Her fra Great Barrier Reef.

Foto: ARC Centre of Excellence

Rapporten er utarbeidet av forskningsorganisasjonen International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), og skal legges frem på de internasjonale miljøforhandlingene i Polen i neste uke.

Forskerne konkluderer med at verdenshavene forsures i et urovekkende tempo, muligens raskere enn noen gang i løpet av de siste 300 millioner årene.

Forsuringen kan øke med 170 prosent innen utgangen av dette århundret, og det anslås at 30 prosent av alle livsformer i havet trolig ikke vil overleve endringene.

Forskerne slår også fast at menneskeskapte CO2-utslipp utvilsomt har skylda. Mennesker sørger for at 24 millioner tonn CO2 havner i sjøen hver dag, skriver BBC.

Les: Surere hav bringer utslippene nærmere Norge

– Mine kolleger har ikke klart å finne raskere forandringer i den geologiske historien enn det vi ser i dag, sier professor Jean-Pierre Gattuso ved Frankrikes nasjonale forskningsinstitutt.

Kan få store økonomiske konsekvenser

Norsk korallrev

Korallrev langs den norske kysten.

Foto: Karen Hissmann / Ap

Effekten er foreløpig mest merkbar i Arktis og Antarktis, der det kalde vannet tar opp mer CO2.

Ifølge forskerne vil ti prosent av Arktis være uegnet for arter som bygger skjellene sine av kalsiumkarbonat innen 2020.

Les: Havet i Arktis blir surere

– De spiller en nøkkelrolle i matkjeden. De blir spist av fisk, fugl og hval. Hvis et element forsvinner, påvirker det hele kjeden, sier Gattuso.

De økonomiske konsekvensene kan også bli enorme, advarer IGBP. Dersom forsuringen fortsetter i samme tempo, kan mangelen på bløtdyr koste så mye som 130 milliarder dollar på verdensbasis.

Rapporten er en oppsummering og analyse av et seminar i California i fjor, der 500 av verdens fremste eksperter på området samlet seg for å diskutere konsekvensene av et stadig synkende pH-verdi i havet.

Les også: Derfor blir havet utenfor Nordland surere

SISTE NYTT

Siste nytt