Hopp til innhold

Skulle forske i USA – blir nekta innreise etter Trump-vedtak

Murhaf Fares er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Eit fire månaders opphald ved eit amerikansk universitet går no truleg i vasken for den syriske statsborgaren.

Murhaf Fares er forsker ved UiO, han skulle egentlig til USA for å jobbe med doktorgraden sin, men kan ikke reise på grunn av Trumps innreiseforbud. Bilde av ham og kona i leiligheten på Grønland.

VIDEO: Sjå intervjuet med Murhaf Fares.

I arbeidet med doktorgradsavhandlinga si hadde Fares gledd seg til fire månader på Boulder University i delstaten Colorado. Han har både innreisepapira og arbeids- og opphaldsløyvet i USA i orden. Han synest det er skremmande at USA no ope diskriminerer menneske ut frå religion, etnisitet og nasjonalitet.

– Dei seier at det ikkje er eit forbod mot muslimar, men i realiteten er det det, seier Murhaf Fares til NRK.

Presidentordre

Visa til USA.

Muhraf Fares har fått visum til USA.

Foto: NRK

Det var sist fredag at USAs nyinnsette president Donald Trump skreiv under ein presidentordre om omfattande endringar i utlendingspolitikken for å hindre islamistiske terroristar i å kome til landet.

Alle flyktningar blir nekta tilgjenge til USA i ein periode på 120 dagar, medan syriske flyktningar blir stengde ute inntil vidare. Det er eit generelt innreiseforbod på 90 dagar for menneske frå Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

Murhaf Fares kom til Universitetet i Oslo som student i 2011, og han har vore knytt til institusjonen sidan. Han arbeider med doktoravhandlinga si i forskargruppa for språkteknologi.

Trumps innreiseforbud vekker reaksjoner verden over

Canada tar imot flykninger USA avviser

– Diskriminering

– Ein skulle tru at eg var på same nivået som kollegaene mine, men det er eg ikkje. No får eg ikkje samarbeide med andre forskarar i USA, og då er det noko som ikkje stemmer. Det er diskriminering basert på noko eg ikkje har valt. Eg vart fødd som syrar, men det som betyr noko er det eg jobbar med. Eg jobbar saman med folk frå heile verda, eg trudde vi skulle ha like rettar, seier han.

Han kan ikkje akseptere å bli utsett for diskriminering, men han fokuserer likevel på det faktum at det er mange som har det verre enn han.

– Det kjennest ikkje bra, men på den andre sida, eg veit at eg har det bra, eg har ein jobb eg kan halde fram i og kollegaer som støttar meg. Då er det mykje verre for til dømes flyktningane som bur i leirar i Hellas, og som ikkje veit kva som vil skje, legg han til.

Forskaren Murhaf Fares og kona Zeina Bali.

Doktorgradsstipendiaten Murhaf Fares saman med kona Zeina Bali.

Foto: NRK

Norwegian-passasjer nektet innreise i USA

Foreldreløs 16-åring på vei til USA: Må trolig vente 90 dager

Akademisk boikott

Murhaf Fares meiner at, dersom ikkje USA endrar denne politikken, så bør akademikarar slutte å leggje samlingane sine til landet. Då trur han det vil bli naudsynt med ein slags akademisk boikott.

Han meiner at det er viktig at andre land protesterer overfor USA mot utestenginga av menneske frå muslimske land

Den syriskfødde forskaren og kona Zeina Bali har gledd seg til opphaldet i USA. Både broren hans og broren hennar bur i USA, og dei har ikkje møtt kvarandre sidan 2013.

SISTE NYTT

Siste nytt