Skuleleiinga ønsker å rive Columbine High School

20 år etter skuleskytinga ved Columbine High School i Littleton utanfor Denver i Colorado er skuleleiinga lei av folk som valfartar til skulen. No ønsker dei å rive skulen og bygge nytt.

Columbine High School

LEI AV TURISTAR: I 1999 var Columbine High School skaut to elevar 12 medelevar, ein lærar og seg sjølve i det som var ei av dei første og mest dødelege skuleskytingane i USA. No er skulen lei av turistar som oppsøker skulen, og ber om at skulen blir riven.

Foto: Rick Wilking / Reuters

20. april 1999 skaut to elevar ved Columbine High School 12 medelevar og ein lærar, før dei tok sine eigne liv. 21 personar blei såra i angrepet. Dette var ei av dei første skuleskytingane i USA, og framleis ei av dei som har kravd flest liv.

I tida etter Columbine-massakren har USA opplevd ei kraftig auke i skuleskytingar, og mange meiner gjerningspersonane har vore inspirert av hendingane i Littleton i 1999. Dei mange skytingane har ført til ein debatt om væpna vakter ved amerikanske skular.

Regissøren Michael Moore tok utgangspunkt i hendingane på Columbine då han tok føre seg den amerikanske våpenkulturen i dokumentarfilmen «Bowling for Columbine» frå 2002.

Lei av «massakreturisme»

I dei 20 åra som har gått sidan tragedien, har hundrevis av turistar oppsøkt skulen for å oppleve staden der dei fryktelege hendingane skjedde.

Overlevende etter Columbine-massakren

SKADDE: Mange av dei som overlevde skuleskytinga ved Columbine High School i 1999 fekk både fysiske og psykiske skadar etter hendinga.

Foto: KEVIN HIGLEY / AP

Få dagar før 20-årsdagen for skytingane blei ei væpna kvinne sett i området rundt skulen. FBI frykta ho ville gjennomføre ein ny massakre 20 år etter, og stengde skuleområdet. Kvinna blei seinare funnen død.

No har skuleleiinga sett seg lei på valfartinga, og har sendt ut eit ope brev der dei ber om at skulen blir vurdert riven og bygd opp på nytt.

– Ekspertar på skulesikkerheit meiner i dag at ein bør rive bygningar der det har vore skuleskytingar. Og sidan den morbide fasinasjonen for Columbine har auka med åra, og ikkje minka, meiner vi det er på tide at vi spør oss kva vi skal gjere med dagens Columbine-bygning, skriv skuleinspektør Jason Glass i brevet.

Styresmaktene vurderer no om dei skal rive heile skulen, utanom biblioteket som blei bygd etter massakren, og bygge opp ein ny. Dei ber no innbyggarane om råd gjennom ei spørjeundersøking på nett.

Delte meiningar

Brevet har allereie ført til debatt blant dei som overlevde skuleskytinga i 1999. For mange har besøk på skuleområdet vore viktig for å kome seg vidare i livet.

36 år gamle Will Beck var nyleg tilbake på skuleområdet saman med sine tre små barn for å vise dei kvar han gøymde seg under skytinga og korleis han kom seg unna. Han seier til National Public Radio at det vil vere synd om skulen blei riven.

– Eg blei fortvila over tanken på å miste det. For meg er skulen ein veldig spesiell stad.

Medan andre meiner det berre er å rive skulen.

– Det er menneska som er Columbine. Det er dei som har håp og styrke. Vi treng ikkje bygningar, seier Frank De Angelis, som var rektor ved Columbine i 1999, til kanalen.

Frank DeAngelis

STØTTAR RIVING: Frank DeAngelis var rektor ved Columbine High School i 1999. Han støttar forslaget om å rive skulen og bygge nytt. Biletet er teke under 20-årsmarkeringa for skuleskytinga i april.

Foto: JASON CONNOLLY / AFP

Riving og gjenoppbygging har vore gjort etter fleire av masseskytingane i USA. Sandy Hook Elementary School i Newton, Connecticut, blei riven i 2013 og bygd opp på nytt, etter 28 menneske, mange av dei små barn, blei drepne ved skulen i 2012.

SISTE NYTT

Siste nytt

En rev bak øret

LONDON (NRK): Reaksjonene lot ikke vente på seg etter at en rev gikk og lusket bak meg midt under en direkterapport i Kveldsnytt.

Forhåndsstemmene tyder på at USA kan få sin høyeste valgdeltagelse siden 1908

Over 54 millioner amerikanere har allerede avgitt sine stemmer i det amerikanske valget. Lørdag stemte også president Donald Trump.