På rekke og rad går elevene ned i kjelleren
Trusselen om atomangrep gjorde at skolen tok grep

Atomangrep på timeplanen

På skole 309 i Kyiv har de strøm bare noen timer om dagen.

Mange av de 1700 elevene her har allerede flyktet fra krigen. Læreren er selv fra Butsja.

Undervisningen må fortsette som før. Den kan være livsviktig.

Etter Russland gikk til angrep på Ukraina har de fått beredskap på timeplanen.

Nå lærer barna hvordan de skal beskytte seg mot atomstøv etter en eventuell atombombe.

Leker brukes til å forklare hvordan atomstøv og radioaktivt nedfall virker. De viser hvor lett støvet sprer seg i luften.

Deretter øver barna på hvordan de skal evakuere til skolens bomberom i kjelleren.

Da er det viktig at de ikke drar med seg atomstøv inn i bomberommet.

Derfor må de kle av seg beskyttelsesfrakkene igjen.

Elevene forberedes på at de kan bli sittende her i mange dager – i stummende mørke.

Timer og dager kan gå, før de får kontakt med foreldre eller andre venner.

Da kan det være hyggelig å få lov til å male litt på veggene, for å få tiden til å gå.

Vi er ikke redde. Vi vet at vi er trygge – fordi det ukrainske forsvaret vil passe på oss
Zalata Bosenko, 9 år

En viktig del av undervisningen er lek.

Hvem kan ta på seg vernemasken raskest?

Etter invasjonen har flere skoler i Kyiv innført beredskapsøvelser på timeplanen for å forberede barna.