Firma bak selvangivelse-hjelp kjemper mot «norsk» modell i USA

Samtidig som tidligere forsvarsminister Donald Rumsfeld åpent protesterer mot kompliserte selvangivelser i USA, lobbyerer programvareselskaper mot forenkling.

Amerikansk selvangivelse

PAPIRHAUG: For mange amerikanere assosieres fortsatt selvangivelsen med en nesten uoverkommelig papirhaug.

Foto: Flickr-brukeren MoneyBlogNewz (lisensiert med Creative Commons CC BY 2.0)

Å levere selvangivelsen i USA er slett ikke det samme som i Norge.

Myndighetene i landet har ennå ikke innført forenklede systemer slik vi her i landet er blitt så vante til.

Dette har ført til flere politiske forslag til nye lover og regler.

Rumsfeld: – Jeg har ikke peiling

Donald Rumsfeld
Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Tidligere denne uka publiserte Donald Rumsfeld et åpent brev med sine ufiltrerte tanker om den amerikanske selvangivelsen.

– Jeg har absolutt ikke peiling på om selvangivelsen min og det jeg har betalt i skatt stemmer, skrev den tidligere forsvarsministeren i brevet.

Budskapet kom som vedlegg til den kjente politikerens selvangivelse for 2013.

Rumsfeld understreket i brevet at han har høyere utdannelse og tross alt hadde gjort så godt han kunne for å finne ut av sine skatteforpliktelser – til og med hyret regnskapsførere.

Likevel mener han det på grunn av det kompliserte regelverket er umulig å være sikker på at ting blir rett.

Skatteregelverket og skjemaene som følger det er ifølge ham så komplisert at han mener mange andre amerikanere ikke har mulighet til sikkert å besvare dem korrekt.

– Jeg håper at jeg i løpet av min levetid, og det er ikke lenge igjen siden jeg er i 80-årene nå, kan oppleve at USAs myndigheter endrer skattereglene slik at jeg og andre kan levere selvangivelsen med visshet om at den stemmer, skriver Rumsfeld.

Laster Twitter-innhold

Får ikke innført «norsk» system

I USA er mye av skatteprosessen fortsatt på godt gammeldags papir.

Skattebetalerne må gjennomgå vanskelige skjemaer, og fylle ut mye informasjon manuelt for å kunne levere selvangivelsen.

Ifølge nettstedet for undersøkende journalistikk ProPublica, har politikere over lang tid lovet å gjøre noe med systemet. Både president Reagan og dagens sittende president Barack Obama har snakket positivt om enklere løsninger.

I USA trekkes da ofte europeiske systemer fram som eksempel, og begrepet «forenklet selvangivelse» slik vi har det i Norge har flere ganger vært aktuelt i innføre.

Målet er færre papirer å fylle ut, at informasjon som allerede meldes inn til myndighetene utnyttes og at skattebetalerne raskere og billigere skal kunne sende inn sin informasjon som selvangivelsen.

ProPublica skriver at det to ganger i 2011 ble fremmet lovforslag som ville åpnet for at skattebetalerne kunne levere inn forhåndsutfylte selvangivelser gratis, men at de begge ble nedstemt.

Skatte-programskapere kjemper mot med millioner

Så hvorfor ble slike endringer aldri innført i USA, spurte journalistene i ProPublica seg.

TurboTax-esker

SELGER MYE: Programvareselskapet Intuit har rundt 25 millioner kunder som har kjøpt programvaren TurboTax for å få hjelp til å levere selvangivelsen.

Foto: Charles Barilleaux (lisensiert med Creative Commons BY 2.0)

I en gransking av de konkrete lovforslagene kunne de så avsløre at pengesterke aktører hadde jobbet hardt mot forenklingen. Programvareselskapet Intuit som selger skatteprogram til datamaskiner, viste seg å ha brukt over 11 millioner dollar over en femårsperiode på lobbyvirksomhet.

Lobbyutgiftene til selskapet overgår da med sine nærmere 70 millioner norske kroner pengebruken til store selskaper som Apple og Amazon.

– Som mange andre selskaper deltar Intuit aktivt i politiske prosesser, sa talskvinnen Julie Miller til ProPublica da journalistene konfronterte selskapet med lobbyvirksomheten.

Intuit lager programmet TurboTax for det amerikanske markedet. Programmet hjelper skattebetalerne med å fylle ut selvangivelsen og markedsføres som et verktøy for å enkelt levere inn riktig informasjon og ikke gå glipp av noen fradrag på skatten.

Rundt 25 millioner amerikanere bruker TurboTax, og det enkelte dataprogrammet stod i 2012 for 35 prosent av inntektene til selskapet Intuit.

Selv om programvareselskapet selv produserer systemer for å gjøre skatteprosessen enklere har de kjempet mot forenklede forhåndsutfylte selvangivelser i USA. Argumentene har vært at det kan føre til at den enkelte ender opp med å betale mer i skatt, og at de med minst å rutte med rammes hardest.

Grasrot var PR

ProPublica kunne tidligere denne uka fortelle at det som i lokale medier kunne virke som et grasrot-opprør mot endringer i skattereglene virker å stamme fra et PR-firma hyret av Intuit og bransjeorganisasjonen Computer & Communications Industry Association (CCIA).

En jødisk rabbi fortalte nettstedet at han ble kontaktet av en kvinne som foreslo at han sendte inn en kronikk der han advarte andre i det jødiske miljøet mot slike foreslåtte forenklinger i skattereglene. ProPublica fant ut at personen jobbet for et PR-firma på oppdrag for programvareselskapene.

– Jeg skulle ønske hun kunne sagt det til meg, sier rabbi Elliot Dorff til nettstedet.

Nettstedet fant flere slike eksempler på at det såkalte grasrot-opprøret var knyttet til PR-virksomhet.

Både Intuit og bransjeorganisasjonen CCIA nektet å svare på konkrete spørsmål om hvem som stod bak kronikker og brev til politikere.

– Vi føler at alle synspunkter i denne debatten bør høres, og engasjerer mange ulike grupper for å fremme skattebetalernes beste, sa talskvinnen Julie Miller for Intuit.

De mener at forenklet og forhåndsutfylte selvangivelser skader rettighetene til skattebetalerne.

– Slike ordninger begrenser hva den enkelte skattebetaler kan påvirke, og øker i stedet myndighetenes pengestrømmer, uttrykte Miller i en e-post til ProPublica.

CCIA-leder Ed Black sier til ProPublica at bransjeorganisasjonen jobber for å informere publikum og politikerne som bestemmer. Budskapet er at forenklede ordninger er problematisk for skattebetalerne, ifølge organisasjonen som har programvareselskapet Intuit som medlem..

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt