NRK Meny
Normal

Skal byggje ny «Panama-kanal» i Nicaragua

Ei kinesisk gruppe fekk denne veka grønt lys av regjeringa i Nicaragua til å byggje ein ny kanal frå Atlanterhavet til Stillehavet. Prislappen er på heile 250 milliarder kroner.

Cocibolca-sjøen i Nicaragua

Cocibolca-sjøen, også kjent som Nicaragua-sjøen, i Nicaragua fotografert 7. juni i år. Etter de nye kanalplanen skal den store sjøen være en sentral del av den planlagte kanalen.

Foto: Esteban Felix / AP

Cocibolca-sjøen i Nicaragua

To fiskarar på Cocibolca-sjøen, også kjent som Nicaragua-sjøen, i Nicaragua. Om nokre år kan enorme skip passere der dei to i dag dreg opp fisken.

Foto: Esteban Felix / AP
Wang Jing

Wang Jing. styreformannen i HKND-gruppen, svara på spørsmål om den planlagde kanalen på ein pressekonferanse i Beijiing tysdag denne veka.

Foto: Jason Lee / Reuters
Kraner i Panama

Enorme byggeplaner i Gatun på Panama-kanalen Atlanterhavskyst, der det føregår ei stor utbygging. Den utvida Panama-kanalen skal etter planen stå ferdig i 2015.

Foto: Arnulfo Franco / AP
Amerikansk vitsetegning

Vitsetegning frå 1895 som tok til orde for at amerikanarane skulle byggje ein kanal gjennom Nicaragua.

Foto: Faksimile

Byggjeplanane går 500 år tilbake i tid, til tida då Christofer Columbus utforska det amerikanske kontinentet for å finne den beste staden å lage ein sjøveg mellom dei to store verdshava.

Planane kom seinare opp att for alvor på 1800-talet, men då Panama-kanalen stod ferdig i 1914 vart dei omfattande planane skrinlagt.

Konkurrerer med Panama og Arktis

Men dei siste åra har altså nokre rike kinesiske investorar, med milliardæren Wang Jing i spissen, opna skrinet att. Men vegen fram har vore lang, det starta i 2006, og først denne veka fekk dei det avgjerande løyvet til å kunne starta bygginga av ein ny sjøveg på tvers av Mellom-Amerika.

Dei største kritikarane er framleis i tvil om kanalen faktisk vil bli ein realitet, og mange meiner det er dårleg miljøpolitikk å gjere såpass store inngrep i naturen for å byggje nok ein kanal i Mellom-Amerika. Særskild Nicaragua-sjøen kan kome til å lide sidan alle båtar må gjennom innsjøen på veg over kontinentet, meiner mange.

Økonomar meiner også at reknestykket ikkje heilt vil gå opp, sidan ein ny Nicaragua-kanal vil konkurrere med både Panama-kanalen og dei nye transportmoglegheitane som opnar seg i Arktis.

Optimisme blant Nicaraguas leiarar

Men i Nicaragua er det derimot grøne tal som lyser mot folk flest og parlamentspolitikarane som på tysdag godkjente planane. Styresmaktene med president Daniel Ortega i spissen meiner kanalen vil doble talet på statlege tilsette, og at meir enn 400.000 menneske vil bli løfta ut av fattigdom.

Styresmaktene i landet hevdar også at kanalen vil fungere meir som eit supplement til Panama-kanalen, i staden for å vere ein konkurrent. Dei meiner også det er behov for ein større kanal som kan frakte store moderne skip trygt mellom dei to versdshava.

– Mediastunt

Ei meiningsmåling blant folket i Nicaragua synar at eit fleirtal støtter utbyggingsplanane, men det er også rørsler i landet som ikkje trur at kanalen vil kome folk flest til gode.

Også opposisjonen i landet har vore kritiske, og kongressmedlem Eliseo Nunez frå det liberale partiet har kalla prosjektet for propaganda og eit mediastunt som berre gir falskt håp til folket i Nicaragua.

Kanalen som er under planlegging er tre gonger så lang som dagens Panama-kanal, og traseen skal ha blitt lagd i områder kor den utgjer minst mogleg skade på det biologiske mangfaldet, urinvånarterritorium og naturreservat. Kanalen er planlagd å ha ei breidde på mellom 230 og 520 meter, og ei djupne på 27,6 meter.

Laster kart, vennligst vent...

Raud linje viser kor den nye kanalen gjennom Nicaragua er planlagd. Blå linje dagens Panama-kanal.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt