Sikkerhetseksperter mener Trump utgjør en fare for nasjonal sikkerhet

Femti av republikanernes mest erfarne sikkerhetseksperter har sammen skrevet et brev hvor de advarer mot Donald Trump. De skriver rett ut at han utgjør en fare for «landets nasjonale sikkerhet».

Trump fra talerstolen

I brevet fra republikanske sikkerhetseksperter står det at Trump ikke er villig til å skille mellom sannheten og løgner. Trump har hittil ikke kommentert brevet som er signert av en rekke republikanske sikkerhetseksperter.

Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

Brevet som New York Times har publisert er undertegnet av 50 republikanske sikkerhetseksperter. I brevet slår de fast at Trump «mangler karakteren, verdiene og erfaringene» til å være president.

Blant dem som har skrevet under er flere rådgivere og medlemmer av administrasjonen til George W. Bush.

Disse har signert brevet mot Trump

Michael V. Hayden, John Bellinger, Michael Chertoff og en rekke av republikanernes mest erfarne sikkerhetseksperter hevder Trump vil utgjøre en nasjonal sikkerhetsrisiko.

Foto: Reuters-AP

– Han vil være en farlig president

Brevet fra en rekke toppolitikere i Det republikanske partiet understreker den pågående dragkampen i partiet. Mange av dem som har skrevet under på brevet sier at det var Trumps kommentarer rundt Russland og oppfordringen til å hacke Hillary Clintons e-post som var det avgjørende for at de skrev brevet.

I brevet står det at ingen av dem som har undertegnet vil stemme på Donald Trump i det kommende valget.

Fra et utenrikspolitisk perspektiv er ikke Donald Trump kvalifisert til å være «Commander-in-Chief». Vi er overbevist om at han vil være en farlig president og vil utgjøre en risiko for landets nasjonale sikkerhet.

Brev fra republikanske sikkerhetseksperter

Videre skriver de at Trump «mangler grunnleggende kunnskap om og troen på den amerikanske grunnloven, amerikanske lover, amerikanske institusjoner, inkludert religiøs toleranse, pressefrihet og et uavhengig rettsvesen».

Etter vår mening er han ikke villig til å skille mellom sannheten og løgner. Han mangler selvkontroll. Han takler ikke personlig kritikk. Han har skremt våre nærmeste allierte med sin uberegnelige oppførsel. Alle disse er farlige kvaliteter i en person som ønsker å være president.

Brev fra republikanske sikkerhetseksperter

Mangler republikanske utenriksministre

Blant dem som har skrevet under på brevet er Michael V. Hayden, tidligere direktør av CIA og Det nasjonale sikkerhetsbyrået (NSA), John D. Negroponte, som var direktør for nasjonal etterretning og viseutenriksminister, Ropert B. Zoellick, tidligere viseutenriksminister.

Brevet mangler likevel underskriftene til de tidligere republikanske utenriksministrene: Henry Kissinger, George P. Shultz, James A. Baker III, Colin Powell og Condoleezza Rice, skriver New York Times.

Tidligere republikanske utenriksministre har ikke signert brevet

Ikke Henry Kissinger, Condoleezza Rice, Colin Powell eller noen av de nålevende republikanske utenriksministrene har undertegnet brevet mot Donald Trump.

Foto: AFP-AP

Til avisen sier John Bellinger, som var rådgiver til Condoleezza Rice, at de som har skrevet brevet valgte å fokusere på Trumps egnethet til å være president.

Samtidig sier han at enkelte som har skrevet under på brevet vil stemme på Hillary Clinton og at enkelte ikke vil stemme, men at de er alle enige om at Trump ikke er kvalifisert og vil være en farlig president.

SISTE NYTT

Siste nytt