Se U.S. Marines drikke slangeblod

Slanger står på menyen når rundt 13 000 soldater må lære seg mer enn jungel-krigføring under øvelse Cobra Gold 2013.

Omtrent 13 000 soldater deltar i øvelsen fra 11.-21. februar med deltakere fra syv land: Thailand, USA, Singapore, Indonesia, Japan Sør-Korea og Malaysia deltar i Cobra Gold 2013, som er en multinasjonal militærøvelse.

Cobra Gold fokuserer på å vedlikeholde og forbedre forhold mellom militæret i nasjoner som har felles mål og forpliktelser når det gjelder sikkerhet i Asia-/Stillehavsregionen.

Multinasjonal øvelse

Det er en årlig øvelse som foregår rundt om i hele Thailand. Soldatene som deltar får være med på alt fra kamptrening til katastrofehjelp under øvelsen som avsluttes 21. februar.

Vil oppnå fred og stabilitet

Under åpningsseremonien sa admiral Samuel Locklear, sjef i styret for den amerikanske Stillehavskysten, at den årlige øvelsen viser et engasjement fra de deltakende nasjonene for å oppnå fred og stabilitet i regionen.

Slik som hvert år, omfatter øvelsene i år krigføring i jungelen, sivil evakuering og tiltak mot kjemiske, biologiske og kjernefysiske angrep. Soldatene lærer også hvordan de skal bidra i humanitære og kommunale bistandsprosjekter.

20 nasjoner observerer for første gang

I år føyer Myanmar seg i rekken av 20 nasjoner som observerer øvelsene for første gang. USA sendte ut invitasjonen til landet som et incentiv for å få president Thein Stein og hans regjering til å fortsette med reformene som allerede pågår.

Cobra Gold startet i 1982 som en tosidig militærøvelse mellom USA og og Thailand. I 2000 ble det imildertid utvidet da Singapore også ble invitert til å delta.

SISTE NYTT

Siste nytt