Sauerasisme i Sveits

Det største partiet i Sveits vekker sinne med en omstridt valgkamp-plakat.

Rasistisk sauekampanje i Sveits

«For mer sikkerhet» er slagordet til Det sveitsiske folkepartiet.

Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Plakaten viser tre hvite sauer som sparker bort en svart sau fra det sveitsiske flagget og slagordet «For mer sikkerhet».

Sveitsiske innvandrerorganisasjoner reagerer kraftig på plakaten som de mener er klart rasistisk

Nazi-propaganda

Det sveitsiske folkepartiet har flertall i parlamentet og leder meningsmålingene frem mot valget i oktober.
Partiet er høyreorientert og har blant annet foreslått at familiemedlemmer av kriminelle utlendinger skal utvises fra landet.

Jødiske grupperinger i Sveits mener plakatkampanjens farger og budskap gir klare assosiasjoner til nazi-propagandaen under andre verdenskrig.

SISTE NYTT

Siste nytt