Sammenligner palmeoljelobbyen med tobakk- og alkoholindustrien

Palmeoljeindustrien forsøker å skjule helserisikoen ved inntak av mat med palmeolje i, konkluderer studie fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Palmeolje

Den kontroversielle palmeoljen brukes i svært mange matvarer verden over. Helseeffekten er omdiskutert, det samme er produksjonen av oljen, som ofte fører til rasering av regnskog for å gi plass til plantasjer.

Foto: Andy Wong / AP

Er palmeolje sunt eller ikke? Forskningen gir varierende svar på det spørsmålet. Noen studier kobler palmeolje til flere fysiske plager, blant annet økt risiko for hjertesykdommer.

Andre studier viser overveldende positive helseeffekter av palmeolje.

FN-organisasjonen WHOs forskere fant ni studier som viste det siste. Men fire av dem var gjort av det palmeoljeproduserende landet Malaysias palmeoljeråd.

Palmeoljeindustrien bruker samme strategier som alkohol- og tobakkindustrien for å påvirke undersøkelsen av helseeffekter av produktene deres. Imidlertid blir palmeoljeindustrien utsatt for lite granskning, sier WHO-rapporten.

Snaks med palmeolje

I Norge har kampanjer fra miljøbevegelsen og andre engasjerte ført til at mange norske varer nå er fri for palmeolje. Særlig har man funnet alternativer til palmeolje i snacks som dette.

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Bør granskes nærmere

De omstridte bevisene for de gode helseeffektene i disse studiene viser behovet for uavhengig forskning, mener Verdens helseorganisasjon.

WHO-studien etterlyser mer forskning og bedre regulering av palmeoljeindustrien, som i dag omsetter for nærmere 500 milliarder kroner.

Studiens forfattere uttaler ifølge Reuters at forskere må være mer forsiktige så de ikke lar seg påvirke av palmeoljelobbyen.

Studien peker også på at brenning av skog under produksjon av palmeolje forårsaker luftforurensning og dermed en økning i premature dødsfall, luftveissykdommer og hjerte-og karsykdommer.

Palmeoljefrukt

Palmeoljefrukten venter på prosessering. Den brukes både i mat og til å lage biodrivstoff av.

Foto: Reuters Staff / Reuters

Økt etterspørsel

Det er ventet at etterspørselen etter palmeolje bare vil stige, ettersom Verdens helseorganisasjon ønsker å forby transfett globalt innen 2023.

Transfett er en helseskadelig type fett som fremstilles ved en industriell prosess som gjør flytende oljer faste ved romtemperatur.

Palmeolje er fra naturens side mer solid enn andre vegetabilske oljer, og en utfasing av transfett vil gjøre palmeolje til det enkleste valget i svært mye prosessert mat.

WHO er også bekymret for at forbrukere ikke får god nok informasjon om det de spiser.

Ofte er matvarer merket med uklar informasjon om innholdet, og palmeolje kan benevnes med mer enn to hundre forskjellige navn . Derfor er det vanskelig for forbrukerne å forstå hva de faktisk får i seg når de spiser en lang rekke prosesserte matvarer.

Den kontroversielle palmeoljen brukes i svært mange matvarer verden over. Helseeffekten er omdiskutert, det samme er produksjonen av oljen, som ofte fører til rasering av regnskog for å gi plass til plantasjer.

I Norge brukes palmeolje mindre i mat enn tidligere. Samtidig har bruken av palmeolje i biodrivstoff økt kollosalt. For ett år siden var om lag halvparten av biodrivstoff solgt i Norge laget av palmeolje

SISTE NYTT

Siste nytt