Russlands ambassade: Forholdet til Norge er ikke holdbart

I en pressemelding fredag sier den russiske ambassaden i Oslo at tilstanden i forholdet til Norge på det politiske området er «utilfredsstillende».

Børge Brende, Sergej Lavrov

UTENRIKSMINISTRE: Børge Brende og Sergej Lavrov sammen under 70-årsmarkeringen av frigjøringen av Øst-Finnmark i 2014.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I pressemeldingen kommer den russiske ambassaden i Norge med det den omtaler som en «kommentar i forbindelse med situasjonen i det bilaterale forholdet».

Her heter det blant annet:

«Den russiske part har i flere år gjort norske kolleger oppmerksomme på den utilfredsstillende tilstanden i det bilaterale forholdet på det politiske området. Vi antar at dette ikke er i samsvar med Norges langsiktige interesser. Heller ikke Russland er tjent med dette.

Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker.»

– Har ikke brutt folkeretten

Ambassaden beklager også at Nato ble utvidet østover og nekter for brudd på folkeretten.

«Russland har ikke brutt folkeretten, har ikke sendt sine styrker inn i Ukraina», hevdes det.

Kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i utenriksdepartementet mener den russiske ambassaden kommer med velkjente synspunkter på europeisk sikkerhetspolitikk og NATO.

– Når det feks gjelder norsk og europeisk holdning til Russlands brudd på folkeretten i Ukraina er denne vel kjent og kommunisert til russiske myndigheter, uttaler Andersen i et skriftlig svar til NRK.

– Fra norsk side legger vi vekt på et konstruktivt og forutsigbart bilateralt samarbeid med russiske myndigheter om saker av felles interesse, skriver Andersen.

Den russiske ambassaden kommenterer også visum-nekten til stortingspolitikerne Trine Skei Grande og Bård Vegar Solhjell. Stortingets utenriks- og forsvarskomité skulle etter planen ha besøkt Moskva i starten av februar, men turen ble avlyst etter at Solhjell og Grande ikke fikk visum.

Ambassaden skriver at det norske utenriksdepartementet fikk to lister over personer som er nektet innreise allerede 29. november, noe russerne mener er før den norske delegasjonen ble satt sammen.

Vil fortsatt nekte Grande og Solhjell innreise

«Vi regnet med at norske kolleger ville være ærlige med dem som sto på listen og direkte informere dem», skriver ambassaden.

«Vi vet ingenting om protester som Norge angivelig har nedlagt i forbindelse med at to stortingsrepresentanter ikke ble utstedt visa. Russlands ambassadør ble ikke 'kalt inn på teppet' i Utenriksdepartementet», heter det videre.

Russerne gjør det også klart at hverken Grande og Solhjell vil få lov til å reise til Russland med det første.

– Vi er ikke på en veldedighetskveld. Hvis det på nytt blir levert dokumenter for visa for Trine Skei Grande og Bård Vegar Solhjell, skal de igjen bli nektet innreise, skriver de.

Årsaken som oppgis er at Sergej Narysjkin, tidligere leder for underhuset i nasjonalforsamlingen, Statsdumaen, ble nektet innreise til Norge for å delta i den Europeiske konferansen for parlamentspresidenter. Narysjkin, som nå er sjef for Russlands utenriksspionasje, står på EUs sanksjonsliste og får ikke lov til å besøke eller reise gjennom EU-land.

– Norge har protestert gjentatte ganger i Moskva og Oslo når det gjelder Russlands grunnløse innreisenekt for to norske parlamentarikere. Vår motstand mot beslutningen har vært vel kjent for russiske myndigheter gjennom hele prosessen, skriver UDs kommunikasjonssjef til NRK.

UD: Jevnlige samtaler

Andersen påpeker at det har vært jevnlige samtaler mellom Norge og Russland på politisk nivå og høyt embetsnivå. Blant annet besøkte naturressursminister Donskoj Oslo i november.

Han skriver også at det er planlagt møter på ministernivå i den økonomiske kommisjonen og miljøvernkommisjonen i løpet av våren.

– Utenriksminister Brende møtte i går utenriksminister Lavrov i Bonn og avtalte å komme til Arkhangelsk på den arktiske konferansen i mars, skriver Andersen.

SISTE NYTT

Siste nytt