Hopp til innhold

Russland sjøsatte verdens største isbryter

Russland har sjøsatt verdens største isbryter. «Ural» skal kunne trenge seg gjennom tre meter tykk is og være med på å sikre landets dominans i Arktis.

En stor folkemengde hadde samlet seg for å se sjøsettingen av Ural i St. Petersburg lørdag.

En stor folkemengde hadde samlet seg for å se sjøsettingen av «Ural» i St. Petersburg lørdag.

Foto: ANTON VAGANOV / Reuters

Tusenvis av mennesker var til stede da «Ural» ble sjøsatt fra et verft i St. Petersburg lørdag.

Den nye isbryteren er 174 meter lang og drives ved hjelp av atomkraft, skriver Reuters.

Skipet er det første av tre som vil bli verdens kraftigste isbrytere. De andre to, «Sibir» og «Arktis», skal være ferdige i løpet av et par år.

Satelittbilde over Arktis

Satellittbilde fra Det europeiske romfartsbyrået (ESA) tatt i 2007 som viser Nordøst-passasjen (i blått) og Nordvest-passasjen (i gult). På de 12 årene som har gått siden bildet ble tatt er området som er dekket av is blitt ytterligere redusert.

Foto: ESA / AFP

Nordøst-passasjen

Russland har de siste årene satset på å bygge ny infrastruktur og fornye sine havner i forbindelse med at klimaendringer har åpnet for skipstrafikk i Nordøst-passasjen.

Varmere klima har ført til mindre is i Arktis, noe som gjør at skip kan spare inn mange dager på å ta den nordlige sjøveien fra Asia til Europa.

Ferden gjennom Nordøstpassasjen er betydelig kortere enn å seile gjennom Suezkanalen og over Indiahavet. Dermed blir drivstofforbruket og utslippene fra skipene mindre.

I september i fjor ble danske «Venta Maersk» det første konteinerskipet som noen gang har seilt gjennom Nordøst-passasjen.

Vil ha helårstrafikk

Russiske myndigheter ønsker å ha helårstrafikk gjennom Nordøst-passasjen og de nye isbryterne er en del av den satsingen.

– «Ural» og søsterskipene er sentrale for vår strategi om å åpne Nordøst-passasjen for helårsaktivitet, sier Alexej Likhatsjev, sjefen for Rosatom som skal drive skipene.

President Vladimir Putin sa i april i år at landet skal bygge flere isbrytere for å få til en kraftig økning av skipstrafikken langs Russlands lange arktiske kyst.

Putin sier at i år 2035 skal Russland ha minst 13 kraftige isbrytere, ni av dem atomdrevne.

Ural er 173 meter lang.

«Ural» er 173 meter lang, nesten 40 meter lenger en de norske fregattene som «Helge Ingstad».

Foto: ANTON VAGANOV / Reuters

Olje - og gassreserver

På Arktisk forum i St. Petersburg i april, der også statsminister Erna Solberg (H) deltok, sa Putin at Russland vil firedoble skipstransporten gjennom Nordøst-passasjen.

Målet er at mengden last som fraktes gjennom Arktis nord for Sibir, skal øke fra 20 millioner tonn til 80 millioner tonn i 2025.

I tillegg til skipstrafikken håper Russland å kunne utvikle store olje- og gassfelter i Arktis.

Ifølge amerikanske undersøkelser ligger 22 prosent av verdens ikke kartlagte olje- og gassreserver – tilsvarende 412 milliarder tønner olje – i Arktis.

Lenin ved kai i Murmansk

«Lenin» ved kai i Murmansk

Arven etter «Lenin»

Historisk følger Russland «Ural» en tradisjon der landet lenge har vært i front når det gjelder isbrytere.

Allerede i 1957 ble isbryteren «Lenin» sjøsatt. Den var da verdens første atomdrevne overflateskip.

«Lenin» var i drift frem til 1989 og er nå gjort om til et museum som ligger ved kai i Murmansk.

SISTE NYTT

Siste nytt