Russland og Japan fremdeles i «krig» om omstridt øygruppe

Japan og Russland klarte heller ikke i dag å bli enige om en avtale som formelt gjør slutt på 2. verdenskrig. Striden står fortsatt om fire omstridte øyer i Stillehavet, som Japan mener Sovjetunionen ulovlig annekterte etter krigen.

Kuril øyene

Dette flyfotoet fra 2013 viser en av de fire Kuril-øyene. Konflikten over øygruppa har vart siden 2. verdenskrig.

Foto: AP

– Det er mye detaljarbeid som gjenstår for at vi skal kunne komme fram til en avtale som er akseptabel for begge parter.

Det sa den russiske presidenten Vladimir Putin etter dagens møter med den japanske statsministeren Shinzo Abe.

RUSSIA-JAPAN/PUTIN-ABE

Russlands president Vladimir Putin og Japans statsminister Shinzo Abe under dagens møter i Kreml i Moskva.

Foto: POOL / Reuters

Dermed ble det heller ikke denne gangen noe gjennombrudd for en av mest kompliserte og uløste konfliktene i verden i dag, striden om øygruppen Sør-Kurilene.

– Men vi hadde nyttige og konstruktive samtaler, sa Putin, som sammen med Abe måtte innse at det ikke er mulig å komme fram til en avtale nå, først og fremst fordi opinionen i begge land er svært negative til å gi innrømmelser eller inngå kompromisser.

RUSSIA-JAPAN/PUTIN-ABE

Shinzo Abe og Vladimir Putin måtte på pressekonferansen etter dagens samtaler innrømme at det er et godt stykke fram til en avtale mellom Japan og Russland om Kurilene.

Foto: SPUTNIK / Reuters

Nye samtaler i nærmeste framtid

Den japanske statsministeren sa at dagens samtaler, som varte i tre timer, nå skal følges opp både av landenes utenriksministre og embetsmenn.

Egentlig ble Japan og Sovjetunionen allerede i 1956 enige om å avslutte 2. verdenskrig gjennom at Japan fikk tilbake to av de mindre øyene i Sør-Kurilene, mot å godta en fredsavtale.

Men USA nektet Japan å gå med på en avtale med sovjetleder Nikita Khrusjtsjov. Amerikanerne stod da midt oppe i den kalde krigen med Sovjetunionen, og en slik avtale mente de ville svekke deres posisjoner i et strategisk viktig område.

«Går dere med på dette, så beholder vi øyen Okinawa», var den klare beskjeden fra Washington den gangen.

Laster kart, vennligst vent...

Årelang strid

Den første avtalen mellom Japan og Russland ble inngått i 1855. Shimoda-traktaten ga de fire øyene som det fremdeles er strid om til Japan.

Etter at Japan hadde kapitulert overfor USA 15. august 1945, valgte Sovjetunionen å okkupere de fire øyene Itrup, Kunashir, Shikotan og Habomai.

Sovjetiske myndigheter mente dette var i tråd med avtalen som de allierte USA, Storbritannia og Sovjetunionen hadde inngått på Jalta tidligere samme år.

Fra japansk side ble det trukket fram at Jalta-avtalen kun omhandlet øygruppen Kurilene, at denne skulle være sovjetisk, og at dette ikke innbefattet Sør-Kurilene, altså de fire sørlige øyene.

Japan Russia

Fra Hokkaido nord i Japan er det mulig å se over til en av de omstridte øyene i Kurilene som nå kontrolleres av Russland.

Foto: Yoshiaki Sakamoto / Ap

Japan må anerkjenne russisk suverenitet

Det sentrale stridsspørsmålet helt fram til dagens møte i Moskva, har vært at Japan ikke er villig til å anerkjenne at øyene nå er russiske og under russisk jurisdiksjon.

Fra russisk side har man sagt at man kan være villig til et kompromiss gjennom å gi de to minste øyene til Japan, men at dette må skje med utgangspunkt i at Japan anerkjenner at Russland da gir fra seg eget territorium.

For mange utenforstående kan det synes merkelig at når partene egentlig er enige om hva som kan gjøres, så er det likevel ikke mulig å få dette til i praksis. Men både i Japan og Russland er det sterke nasjonalistiske grupper som høylytt krever at deres lands ledere ikke må gi etter.

Protester i Moskva

Kommunister og nasjonalister protesterte 20. januar i Moskva mot en avtale med Japan som innebærer at Russland overgir noen av øyene i Kurilene.

Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Nasjonalister i begge land imot kompromiss

En meningsmåling fra det uavhengige russiske meningsmålingsinstituttet Levada viste at 74 prosent av russerne er mot å gi Japan de to minste øyene mot å få en fredsavtale i boks.

Før møtet mellom Abe og Putin i Moskva, holdt russiske nasjonalister en demonstrasjon der politiet arresterte 11 personer, ifølge arrangøren.

Fra russisk side har det også kommet sterke reaksjoner på at Abe i sin nyttårstale sa at russere som bor på de omstridte øyene bør akseptere at suvereniteten over dem kan komme til å endre seg.

– Tokyo må anerkjenne russisk suverenitet over Kurilene. Hvorfor er Japan det eneste landet i verden som ikke anerkjenner resultatet av 2. verdenskrig i sin helhet, sa utenriksminister Sergej Lavrov.

SISTE NYTT

Siste nytt