Hopp til innhold

Russiske skogbrannar tre gonger verre i år

Skogbrannane som no herjar Russland er tre gonger så store som fjorårets, opplyser styresmaktene i landet.

Nye skogbrannar i Russland

Ein stor skogbrann herjar i Krasnojarsk-regionen i Russland.

Foto: ILYA NAYMUSHIN / Reuters

På seinsommaren i fjor døydde fleire titals personar og tusenvis av bustadar brann ned til grunnen som følgje av kraftige skog- og buskbrannar i Russland.

No har nye skogbrannar blussa opp, men så langt er det område i Sibir som er verst råka.

Tre gonger så store

Skogbrann Kustarevka i Ryazan-regionen i Russland

2010: Skogbrann i Kustarevka i Ryazan-regionen i Russland.

Foto: DENIS SINYAKOV / Reuters
Over 300 skogbranner herjer nå i Russland.

2010: Over 300 skogbrannar herja Russland

Sibir ligg i det asiatiske Russland og utgjer litt under fire femdelar av Russland sitt territorium. Men området er relativt aude, berre 25 prosent av den russiske folkesetnaden bur der.

I geografisk omfang er brannane likevel langt verre i år enn i fjor.

Ifølgje det russiske redningsverket er 6.180 kvadratkilometer skog- og landområde øydelagde av brann så langt i år. Til samanlikning vart 2.150 km2 tekne av flammane i fjor.

Unntakstilstand

Det er erklært unntakstilstand i Krasnojarsk-regionen, der 20.000 russarar er utan straum tysdag på grunn av brannar.

Den europeiske delen av Russland er førebels upåverka. I fjor låg røyken tett over den russiske hovudstaden Moskva og førte til at mange flykta frå byen.

I april i år åtvara president Dmitri Medvedev russiske tenestemenn om at dei personleg ville bli sende ut for å delta i sløkkingsarbeidet dersom dei ikkje greier å hindra at store skogbrannar spreier seg.

SISTE NYTT

Siste nytt

Hun vil redde regnskogen i Brasil

Marina Silva ledet kampen mot avskoging for 20 år siden. Nå er hun tilbake som miljøminister i Brasil for å fullføre jobben.