Russisk etterretningsoffiser utvist fra Norge

Det skal være en russisk etterretningsoffiser som mandag ble utvist fra Norge, etter det NRK erfarer. Mellom en tredel og halvparten av dem som offisielt er i Norge som russiske diplomater, jobber egentlig for en av de tre russiske etteretningstjenestene.

Russlands ambassade

Mandag ble det kjent at Norge utviser én diplomat ved den russiske ambassaden i Oslo. Vedkommende skal være russisk etterretningsoffiser, etter det NRK erfarer.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Det norske utenriksdepartementet besluttet mandag å utvise én diplomat ved den russiske ambassaden i Oslo i solidaritet med Storbritannia etter at en tidligere russiske agent ble angrepet med nervegift i Salisbury.

Norge føyde seg med det inn i rekken av land som til sammen utviser over hundre russere.

Etter det NRK erfarer skal personen være en russisk etterretningsoffiser.

23 land utviser russere

USA, 14 EU-medlemmer, Australia og flere andre land bekreftet mandag at de utviste russiske diplomater som svar på giftangrepet i Salisbury.

Den russiske ambassaden i Norge har varslet at utvisningen vil få konsekvenser som Norge må bære ansvaret for.

Frode O. Andersen

Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet opplyser at Norge ønsker å svekke Russlands kapasitet til drive etterretningsvirksomhet i Europa.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vil svekke Russlands etterretningsvirksomhet i Europa

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide opplyste mandag at en bred vurdering lå til grunn for avgjørelsen. Reaksjoner fra allierte og partnere var også tatt med i denne vurderingen.

– Ønsket om å svekke Russlands kapasitet til drive etterretningsvirksomhet i Europa har vært et sentralt premiss i vurderingen av mottiltak, både for oss og våre allierte og partnere, opplyser kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet til NRK tirsdag.

Ønsker godt naboforhold

– Diplomaten som nå er bedt om å forlate landet har bedrevet virksomhet som er uforenlig med rollen som diplomat, sier Frode Overland Andersen.

Norge skal ha fått omfattende redegjørelser for bevismaterialet, men ettersom mye er hemmeligstemplet informasjon har ikke NRK lykkes i å få ytterligere opplysninger om de faktiske bevisene som skal foreligge i saken.

Ine Eriksen Søreide

Utenriksminister Ine Eriksen Søreideen opplyste mandag at en bred vurdering ligger til grunn for Norges avgjørelse om å utvise en russisk diplomat.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Etter det NRK erfarer jobber mellom en tredel og halvparten av dem som offisielt er i Norge som russiske diplomater, egentlig for en av de tre russiske etteretningstjenestene.

Dette er situasjonen også i de fleste andre vestlige land.

– Som utenriksministeren har understreket ønsker Norge et godt naboforhold til Russland, samtidig skal vi opptre fast, forutsigbart og konsekvent når grunnleggende normer utfordres. Det gjør vi også i denne saken, sier Frode Overland Andersen.

SISTE NYTT

Siste nytt