Rusfri etter 35 år

Det var en løsning som forandret livet til Ronny Kenneth.

Langt fra rusmiljøet i Oslo sentrum får Ronny Kenneth besøk av legen sin, Aina Mumbi fra Eikaklinikken.

Ronny Kenneth tilhører den gruppen som føler seg mest sviktet av helsevesenet.

Nye leger vil ikke ta meg imot fordi jeg er Legemiddelassistert rehabiliterings (LAR) pasient.
Ronny Kenneth

Eika er en privat klinikk som hjelper mange eldre rusmisbrukere som ikke har tillit til LAR eller andre hjelpeinstanser.

I år som i fjor har klinikken blitt nektet statsstøtte. Den eneste offentlige støtten de får, er fra Oslo kommunes tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner.

LAR-tilbudet fungerer for mange, men fungerer dårlig for akkurat den gruppen Ronny Kenneth tilhører, påpeker dr. Mumbi.

I det offentlige systemet er det lang avstand mellom leger og pasienter da blir det umulig å gi den individuelle vurderingen og tilpasning av medisin.
Dr. Aina Mumbi

Det er vanskelig for Ronny Kenneth å tenke at Eikaklinikken kan stenge.

Det eneste som har hjulpet meg å komme meg vekk fra rusmisbruk er Eikaklinikken. Og så fjerner de tilbudet som er for oss eldre rusmisbrukere.
Ronny Kenneth

Dette året har klinikken fått 630.000. Nå jobber noen politikere for å øke summen i revidert budsjett for 2023.

For at tilbudet skal opprettholdes, ønsker vi at byrådet kommer med penger i det reviderte budsjettet.
Hassan Nawaz, helsepolitisk talsperson for Oslo Høyre.
Eikaklinikken gjør en viktig jobb, og fikk støtte både i år og i fjor. Jeg har oppfordret dem til å søke også neste år.
Usman Mushtaq, Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.