Rosmaida (4) er fanget i kroppen til et spedbarn

Hun lever under kritiske forhold i en isolert leir i Myanmar, uten mulighet til å få hjelp. Minoritetsgruppene i landet mangler grunnleggende menneskerettigheter og lever under konstant frykt for sitt eget liv.

4 year old Rosmaida

Hamida Begum er fortvilet over at hun ikke kan forlate leiren for å finne leger som kan hjelpe datteren.

Foto: AP

I en provisorisk stråhytte i Dar Paing i Myanmar bor Hamida Begum sammen med den fire år gamle datteren Rosmaida. Det er AP som først forteller historien om Rohingya-muslimene som har blitt flyktninger i sitt eget land, fordrevet vekk fra sine hjem til isolerte leirer.

Underutviklet

På grunn av kritiske sanitære forhold og underernæring vokser ikke Rosmaida som normale barn. Hun har kroppen til et tolv måneder gammelt spedbarn. Også språket hennes er lite utviklet, og begrenser seg til enkle ord som «mamma» og «ris». Moren har prøvd å ta med datteren til lokale helseklinikker flere ganger, uten at noen har kunnet hjelpe henne.

– Jeg vil gi henne en utdannelse og sende henne på skolen som andre barn, men hun er syk og vokser ikke, så det er ikke mulig, sier hun til AP.

Rosmaida

En sjelden sykdom forårsaket av underernæring gjør at Rosmaida (4) ikke vokser normalt. Hun kan verken gå eller snakke som andre barn.

Foto: AP

– Stoler ikke på muslimer

For moren er det heller ikke mulig å reise for å få hjelp andre steder. Styresmaktene i Myanmar har bestemt at ingen muslimer får bevege seg fritt og forlate leirene, som enkelte sammenligner med konsentrasjonsleirer. Politikken den burmesiske regjeringen fører har forårsaket forfølgelse og segregering av minoritetsgruppene i landet. Den buddhistiske befolkningen mener politikken er nødvendig for å beskytte dem og deres identitet.

– Man kan ikke stole på noen muslimer. De er alle skumle, derfor er det bedre at vi ikke lever sammen med dem, sier Vanna Sara, en buddhist som administrerer Sittwe's Seik Ke Daw Min-klosteret.

Massemord og voldtekter

Ifølge FN og andre menneskerettighetsorganisasjoner har hele landsbyer har blitt brent til grunnen av mennesker som misliker muslimer.

Siden juni 2012 har 120 000 mennesker som tilhører minoritetsgruppen Rohingya blitt drevet på flukt og tvunget til å bosette seg i midlertidige leirer der leveforholdene er svært kritiske. Mer enn halvparten av disse er barn, og ifølge FN dør 150 barn hver eneste dag.

Rosmaida(4) med flere barn

I forhold til andre barna på sin egen alder er Rosmaida påfallende liten.

Foto: AP

Sikkerhetsstyrker anklages for bestialske drap og massevoldtekter

Matthew Smith, som driver advokatgruppen Fortify Rights, påpeker at situasjonen for mange har blitt forverret det siste året.

– Det har vært tilfeller av massemord, massevoldtekter, tvangsarbeid og andre brudd på menneskerettighetene, sier han til AP.

– Et svik

Den burmesiske regjeringen ledes av tidligere fredsprisvinner Aung San Suu Kyi. Amnesty Norge mener at regjeringen har sviktet Rohingyaene, som ikke anerkjennes som borgere av Myanmar. Suu Kyi har tidligere i år benektet at det foregår overgrep mot minoritetsgrupper i landet og avvist samarbeid med FNs granskingskommisjon.

Gerald Folkvord

– Hvis ikke Norge og andre land gjør det tydelig at man bryr seg om minoritetenes rettigheter og stiller klare krav om deres beskyttelse, risikerer vi å bli delaktig i undertrykkelsen, sier politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord.

Foto: Amnesty International Norge

– Vi er ekstremt skuffet. Aung San Suu Kyi har vært et viktig symbol for kampen for demokrati og menneskerettigheter, og det at hun nå prioriterer politiske maktspill fremfor sitt ansvar som statsleder for å ta vare på folket, er et svik, sier Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty.

– Gir støtte

Til sammen bidrar Norge med rundt 250 millioner kroner i bistand til Myanmar.

– Norge har et stort engasjement for å bidra til en inkluderende utvikling i Myanmar, og er opptatt av at den skal favne alle etniske minoriteter. Dette er en viktig prioritet i vårt engasjement i fredsprosessen. Vi gir derfor støtte til de etniske gruppenes deltakelse, sier Kristin Enstad, pressetalsperson i Utenriksdepartementet.

Enstad forteller at Norge bidrar til flere lokale prosjekter.

– Blant annet støtter Norge lokale organisasjoner i Rakhine-staten som legger til rette for dialog og konfliktløsning mellom muslimer og buddhister og et lokalt senter som arbeider med interreligiøse konflikter, forklarer hun.

Senteret arbeider for å styrke dialogen mellom minoriteter og trossamfunn i Myanmar, og gjennomfører forhandlings- og forsoningsmøter mellom buddhister og muslimer.

Situasjonen i Rakhine var også et tema i utenriksminister Brendes møte med Aung San Suu Kyi, da han besøkte Myanmar denne uken.

– Norge har også en løpende dialog med myanmarske myndigheter, der vi tar opp menneskerettigheter ikke minst for etniske og religiøse minoriteter, sier Enstad.

Gitt opp håpet

Tusenvis av Rohingya-muslimer prøver å flykte til Malaysia og Thailand gjennom sjøveien, men mange av dem kommer aldri så langt. Faren til Rosmaida ble drept i forsøket på å skaffe seg og familien et bedre liv.

Hamida Begum og datteren Rosmaida

Hyttene de bor i oversvømmes ofte av tungt regn.

Foto: AP

Det eneste Hamida ønsker nå er at datteren skal bli frisk og at de skal få leve i fred. Hun har gitt opp håpet om å noensinne komme seg ut av leiren.

Vi kommer til å bli her til vi dør.

SISTE NYTT

Siste nytt