Røde Kors opprettar feltsjukehus for koronapasientar i Jemen

Røde Kors opnar feltsjukehus for koronapasientar i Jemen. Jemen er eit av landa som har hatt høgast dødelegheit i forhold til registrerte koronasmitta, ifølgje Røde Kors.

Det er den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) som skal drive feltsykehuset som har blitt sendt fra Norge.

Det er den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) som skal drive feltsjukehuset som har vorte sendt frå Noreg.

Foto: ICRC / Onsy

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Røde Kors har sendt eit feltsjukehus og teknisk og helsefagleg personell frå Noreg for å behandle koronapasientar i byen Aden.

Sjukehuset har 60 sengeplassar og er gjort i stand for å kunne gje behandling og pleie til koronasmitta pasientar. Det består mellom anna av akuttmottak, sengepostar, røntgenavdeling og laboratorium.

– Er heilt på hælane

– Allereie før pandemien ramma, var Jemen den verste humanitære katastrofen i verda, seier Bernt Apeland, generalsekretær i Røde Kors til NRK.

Røde kors

Bernt Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Mange år med fattigdom, toppa med mange år med krig og konflikt, har gjort at den jemenittiske befolkninga er heilt på hælane. Og det gjer at pandemien har ramma ekstra hardt, seier han.

Korona har vore stadfesta i Jemen sidan april, men dei offisielle smittetala har vore relativt låge. Dødelegheita har vore nærare 30 prosent, mot gjennomsnittleg på rundt 3 prosent globalt, ifølgje tal frå Verdshelseorganisasjonen (WHO).

På grunn av den pågåande konflikten er tilgangen på informasjon vanskeleg, og det blir anteke å vere store mørketal, ifølgje Røde Kors.

Feltsykehuset har 60 sengeplasser og er gjort i stand for å kunne gi behandling og pleie til koronasmittede pasienter.

Feltsjukehuset har 60 sengeplassar og er gjort i stand for å kunne gje behandling og pleie til koronasmitta pasientar.

Foto: ICRC

– Minimal tilgang på behandling

– Det er ein veldig krevjande situasjon for sivilbefolkninga. Halvparten av helsevesenet er slått ut av krigen. Prisane har gått i vêret. Og det førebyggjande arbeidet knytt til covid-19 er nærast ikkje-eksisterande, seier Apeland.

– Helsesituasjonen er kjempe vanskeleg og tilgangen til behandling er svært minimal, legg han til.

Tine Mejdell Larsen er sjukepleiar i Røde Kors, og har vore i to månader i Jemen for å setje opp feltsjukehuset.

– Det er lite utstyr og få helsearbeidarar her, og det er store øydeleggingar på helsefasilitetane, seier Larsen.

– Når ein køyrer rundt i Aden ser ein store øydeleggingar på bygningar. Det er tydeleg at det har vore ein aktiv konflikt, seier ho.

Trine Mejdell Larsen har vært med å sette opp det nye feltsykehuset i Aden.

Tine Mejdell Larsen har vore to månader i Jemen for å førebu feltsjukehuset.

Foto: ICRC / Onsy

Blir trua av hungersnød

FN åtvarar om at Jemen igjen står på randa av ei hungersnød.

– Det er ein heilt forferdeleg situasjon i landet, og det har det vore over mange år. Den jemenittiske befolkninga er utruleg robust, men situasjonen er heilt kritisk, seier Apeland.

– Jemen opplever jo dei største feilernæringsratane, og nokon av dei største barnedødsratane knytt til feilernæring i verda. Pandemien bidreg til å gjere denne situasjonen endå verre.

Det er Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) som skal drive feltsjukehuset. Det har utstyr og personell òg frå Finland. I tillegg har behandlingssenteret òg over 100 lokalt tilsette. Feltsjukehuset er sett opp ved Al Joumhouriya-sjukehuset i Aden.

Avlaste overbelasta helsetilbod

– Det er heilt avgjerande at folk som kan vere smitta kjem til riktig behandling i riktig tid. Derfor er òg arbeidet til dei frivillige frå Jemen Røde Halvmåne viktig for å spreie kunnskap om smittevern og symptom blant befolkninga, seier Apeland.

Mange helsearbeidarar i Jemen har jobba hardt for å gi helsehjelp, ofte utan lønn og utan skikkeleg smittevernutstyr.

– Vi er glade for at denne helseinnsatsen vil avlaste eit overbelasta helsetilbod. Eg vil òg takke norske styresmakter og andre støttespelarar som gjer dette mogleg, seier Apeland.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 06.12.2021
22 029
Smittede siste 7 dager
295
Innlagte
1 096
Døde
4 229 770
Vaksinerte

SISTE NYTT

Siste nytt