Flere og flere blir resistente mot HIV-medisiner

I Afrika sør for Sahara har stadig flere utviklet motstandsdyktighet mot HIV-medisiner. Dårlig oppfølging og dårlig tilgang på alternativ behandling er et stort problem, advarer eksperter.

Dr. Lisa Sterman holder opp en Truvada-pille

Truvada-pillen brukes til å behandle personer med HIV. I USA er også pillen nå godkjent til bruk hos personer som er i risikosonen for å bli smittet.

Foto: Jeff Chiu / Ap

Forskere fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og University College London (UCL) fant at resistensen mot medisinene øker i størst fart i Øst-Afrika, med 29 prosent hvert år, i Sør-Afrika øker de med 14 prosent hvert år.

– Kan avbryte den synkende trenden

– Uten økt nasjonal og internasjonal innsats, kan en økende medisin-resistens sette på spill en ti år lang trend med synkende HIV/Aids-beslektede sykdommer og dødsfall i lav- og middelklassesamfunn.

Det skriver Dr Silvia Bertagnolio fra WHO og Dr Ravindra Gupta ved UCL i forskningstidsskriftet the Lancet.

– Medisin-resistens er et resultat av at folk ikke tar medisinene sine rett, forteller Dr Gupta til BBC.

Ifølge ham er resistensen også på vei opp i Europa og USA, men problemet er likevel mindre her fordi man er flinkere til å følge opp pasienter og sette dem på en ny type medisin dersom det skjer.

Dr Gupta, som er en av forskerne bak funnene, sier til BBC at tallene gir en tidlig advarsel om at ting kan bli verre.

Les også: AIDS 30 år etter: Framleis ingen kur
Les: Kraftig Hiv-auke blant heterofile

– Vil alltid oppstå en viss resistens

Marte Jürgensen er doktorgradsstipendiat ved Universitetetet i Bergen, hun har vært engasjert i HIV/Aids-problematikken siden 90-tallet.

– Resistens er en viktig og alvorlig utfordring når det gjelder behandling av HIV. Problemet er særlig stort i Øst-Afrika, men det vil alltid oppstå en viss resistens, også i vestlige land.

Årsaken til dette er at viruset til enhver tid kan endre seg.

Men for veldig mange som lever i lavinntekts-land er det også en stor utfordring å kunne holde seg til faste tidspunkt for medisinregimer, noe som kan føre til resistens.

– De har kanskje ikke tilgang til mat og drikke, eller muligheten til å holde faste tidspunkt. Man har forsøkt å løse dette ved at de som skal behandles må møte opp sammen med en støttespiller som skal følge dem og minne dem på å ta medisinene.

Men Jürgensen forteller at det på samme tid er et stort stigma forbundet med Aids i mange land.

– For mange vil det nok også være et problem. De vil ikke vise at de tar medisiner, og frykter kanskje diskriminering.

– 370 000 barn kunne vært spart

I Sverige sier professor emeritus Lars-Olof Kallings at det er realistisk å tro at man kunne spart 370 000 barn fra å bli født med HIV, dersom vordende mødre hadde vært flinke nok til å ta medisin som bremser sykdommen.

– Det er realistisk å tro i så måte at behandlingsmuligheter finnes. Dersom man behandler mødre under graviditeten og under amming, så smittes ikke barna, forteller Kallings til Sveriges Radio.

Storstilt testing av kvinner der sykdommen er vanlig, har fått ned smitteoverføringen fra mor til barn veldig mye, forteller Jürgensen.

– Det er en annen, viktig effekt av medisinene som holder sykdommen i sjakk – det er at den virker forebyggende. Det har vist seg at de som tar medisiner får så lave verdier av HIV i blodet, at de så og si ikke kan smitte andre, forteller Jürgensen.

– Kan virke forebyggende

Pilleeske med medisinen Truvada

The Antiviral Drugs Advisory Committee, en komité som gir råd til det amerikanske legemiddeltilsynet FDA, har gitt tillatelse for at legemiddelet Truveda kan skrives ut til homofile menn og til personer med en hivpositiv partner.

Foto: Gilead Sciences Europe Ltd / Afp

Medisinene som bremser sykdommen kom på markedet for om lag 15 år siden. Den gang ble det sett på som en milepæl i HIV/Aids-forskningen.

Medisinene som finnes på markedet i dag er gode på å holde viruset i sjakk, så lenge man tar medisinene og følger regimet kan man leve et langt liv med viruset i kroppen.

Disse personene dør helst av andre årsaker, forteller Jürgensen.

Amerikanske myndigheter har nå likevel godkjent en pille som skal beskytte mot hiv for enkelte risikogrupper.

Men en slik bruk av HIV-medisiner er langt fra å bli godkjent her hjemme, sier Jürgensen.

– Man er veldig restriktive til å bruke medisiner på denne måten.

Les mer: Pille skal beskytte mot hiv
Les også: Hjemmetest for hiv godkjent i USA

– Kan ikke behandle oss ut av epidemien

Forskere regner med at for enhver person som blir satt på behandling, blir to nye personer smittet.

– Det er klart at vi ikke kan behandle oss ut av epidemien. Vi må jobbe med adferdsendringer, sier Jürgensen.

Hun peker på kondombruk og antall partnere.

– Mannlig omskjæring er også er måte som har vist seg å beskytte mot smitte. Nå forskes det også på måter kvinner kan beskytte seg mot sykdommen på, sier hun.

Internasjonal Aids-konferanse

Søndag åpnet den nittende internasjonale Aids-kongressen i Washington, her vil det bli mye fokus på når man eventuelt vil få se legende medisiner på dette feltet.

Mange prominente gjester er ventet til Washington denne uka, blant dem kronprinsesse Mette-Marit, Bill og Hillary Clinton, skuespilleren Whoopi Goldberg og artisten Elton John.

Les også: – Folk har glemt at aids eksisterer
Les mer: - HIV-holdninger som på 1980-tallet

SISTE NYTT

Siste nytt