Remøysaken til ny behandling

MOSKVA (NRK) Boten som kapteinen og rederiet Remøy Havfiske i juli fikk for fiske uten gyldig lisens i russisk sone i Barentshavet, skal behandles på nytt i det russiske rettssystemet.

Remøy i Murmansk

Den norske reketråleren "Remøy" lå i mai tre uker i arrest på havnen i Murmansk

Foto: Bård Wormdal

Den norske reketråleren «Remøy» ble i mai tatt inn til Murmansk, etter at den russiske grensevakten, som i dag ligger under den mektige russiske sikkerhetstjenesten FSB, oppdaget at det ikke var krysset av for rekefiske i dokumentene som ga tillatelse til fiske i den russiske delen av Barentshavet.

Boten var opprinnelig på 30 millioner norske kroner, men en domstol i Murmansk mener dommen bygger på feile premisser.

Garanterte for bot

Russiske myndigheter stilte opprinnelig et krav om 90 millioner kroner i garanti for å slippe «Remøy» fri.

Dette var umulig å innfri for rederiet, og til slutt ble det funnet et kompromiss der norske myndigheter gjennom generalkonsulatet i Murmansk garanterte for at en bot skulle betales.

Generalkonsul Ole Lindeman

Tidligere norsk generalkonsul i Murmansk Ole Lindeman spilte en sentral rolle i arbeid med å få satt "Remøy" fri

Foto: Bård Wormdal

1. juni var ble «Remøy» satt fri, etter å ha ligget i arrest i tre uker. 20. juli fikk så rederiet dommen, til sammen 30 millioner kroner i bøter fordelt på kapteinen og rederiet.

Remøy Havfiske valgte å anke dommen, og under ankesaken denne uken i Murmansk fikk de medhold på flere punkter.

–Både boten mot rederiet og kapteinen skal nå tilbake til ny behandling sier advokat Richard Bjerk til NRK.

Han representerer Remøy Havfiske i saken mot den russiske påtalemyndigheten og var til stede under ankebehandlingen i Murmansk mandag og tirsdag denne uken.

Hvor mye var fangsten verdt?

– Det springende punktet er fastsettelsen for verdien på de rekene som var ombord i Remøy da den ble arrestert av russerne sier Bjerk.

– Etter vår mening ble den satt altfor høyt, noe som igjen gjorde at bøtene ble så høye som de var. Nå skal retten i Murmansk se på dette på nytt, og det ser vi som en stor seier sier Bjerk.

Fra det norske rederiets side er det også lagt stor vekt på at «Remøy» hver dag under fisket i russisk sone rapporterte inn fangsten og at båten selv meldte seg for kontroll før den krysset grensen tilbake til Norge.

Ny rettssak før jul?

Richard Bjerk vet ikke hva som kommer til å skje videre i saken, men den kan trolig tidligst komme opp til ny behandling i en av de tre lokale domstolene i Murmansk en gang nærmere jul.

Den garantien som norske myndigheter gjennom generalkonsulatet i Murmansk stilte for at «Remøy» skulle settes fri, står fremdeles fast.

Det er nå opp til russiske myndigheter og FSB om de vil trekke saken eller på et nytt grunnlag fremme den for retten.

SISTE NYTT

Siste nytt