Rekordfå bryllup og fødsler i Kina

Det bor 1.411.778.724 (drøyt 1,4 milliarder) mennesker i Kina. Samtidig viser den nye folketellingen at det ikke har vært så få fødsler i landet i moderne tid.

En mann leker med sønnen sin på en strand i Hainan-provinsen mandag. Ettbarnspolitikken har ført til at Kina trolig vil få en kraftig nedgang i befokningen utover i dette århundret.

En mann leker med sønnen sin på en strand i Hainan-provinsen mandag. Ettbarnspolitikken, som ble avskaffet i 2015, har ført til at Kina trolig vil få en kraftig nedgang i befolkningen utover i dette århundret.

Foto: Str / AFP

Kina foretar folketellinger hvert tiende år. Tirsdag ble tallene for 2020 lagt frem av landets statistiske sentralbyrå.

Den nye tellingen viser at befolkningen har økt med 72 millioner – drøyt 5 prosent – siden forrige telling, 2010.

Samtidig viser statistikken at veksten nærmest har stoppet opp. Den årlige befolkningsveksten er nå på 0,53 prosent, mot over 2 prosent tidlig på 1980-tallet.

Beregninger viser at den siste folketellingen trolig vil være toppen for Kinas befolkning.

The Economist skriver at ifølge partiavisen Global Times vil innbyggertallet trolig gå ned neste år.

Frem mot år 2100 ventes det at Kinas befolkning vil reduseres til rundt 750 millioner mennesker.

Journalister i kø for å få utlevert nyhetene i folketellingen tirsdag.

Journalister i kø for å få utlevert nyhetene i folketellingen tirsdag.

Foto: Mark Schiefelbein / AP

12 millioner babyer

Det ble født 12 millioner barn i Kina i fjor. Det er en nedgang fra 14,6 millioner i 2019.

Allerede i 2019 var tallet på nyfødte det laveste siden hungersnøden i 1961. Nå har tallet falt ytterligere.

Sjefen for Kinas statistiske sentralbyrå, Ning Jizhe, sier at i snitt føder kinesiske kvinner nå bare 1,3 barn.

– Antall kvinner i fertil alder har gått ned, folk får barn senere og det er blitt dyrere å oppdra barn. Alt dette har ført til at det blir født færre barn, sier Ning.

Tallet vil vekke bekymring blant Kinas ledere, skriver The Economist. Landets økonomiske planer er basert på en fødselsrate på 1,8 barn per kvinne.

Noen av de - i kinesisk sammenheng - få barna som er født de siste årene, lekte tidligere i mai i historiske uniformer på Den himmelske freds plass i Beijing.

Noen av de – i kinesisk sammenheng – få barna som er født de siste årene, lekte tidligere i mai i historiske uniformer på Den himmelske freds plass i Beijing.

Foto: Ng Han Guan / AP

40 prosent færre bryllup

Antall bryllup i Kina var 40 prosent lavere i fjor enn for bare seks år siden.

Selv om koronapandemien kan ha spilt inn, gjenspeiler tallene også en lengre trend.

Siden det på 1990-tallet ble innført obligatorisk skolegang for alle barn, har kvinner gått mer inn i arbeidslivet og blitt økonomisk selvstendige, skriver SVT.

Det har ført til at færre vil gifte seg tidlig. I en undersøkelse på datingsiden Zhaopin i mars, svarte 64 prosent av de unge kvinnene at de ikke har noen hast med å gifte seg.

Riktignok er det fullt mulig å få barn uten å være gift, men i Kina er det svært uvanlig.

Dermed er det sannsynlig at nedgangen i bryllup vil føre til færre fødsler i årene fremover.

I tillegg kommer at de siste tiårenes ettbarnspolitikk har ført til kvinneunderskudd i Kina.

Det er nå 105,7 menn for 100 kvinner i Kina. Kinesiske myndigheter frykter at et økende antall enslige menn kan føre til sosial uro.

Ifølge den statlig kontrollerte avisen People's Daily, viser folketellingen videre at 63,9 prosent av befolkningen bor i byer, som her i Shanghai.

Ifølge den statlig kontrollerte avisen People's Daily, viser folketellingen videre at 63,9 prosent av befolkningen bor i byer, som her i Shanghai.

Foto: Aly Song / Reuters

Langt flere eldre

Mest dramatisk er kanskje at Kina nå har en stadig aldrende befolkning. 264 millioner mennesker er 60 år eller eldre.

Det betyr at andelen eldre på ti år har økt fra 13,3 til 18,7 prosent av befolkningen.

Professor i befolkningsstudier ved universitetet i Beijing, Lu Jiehua, sier til Reuters at ledelsen først og fremst er bekymret over at det blir færre i arbeidsfør alder.

Han sier at anslagene viser at i 2050 vil bare halvparten av befolkningen være i arbeidsfør alder.

I Kina er pensjonsalderen 55 år for kvinner og 60 år for menn. Kommunistpartiet planlegger å øke dette i årene fremover.

Det er imidlertid ikke bare enkelt. For det første vil det være upopulært, men vel så viktig er at det kan føre til at det blir født enda færre barn.

Kina har et dårlig barnehagetilbud og pensjonerte besteforeldre passer ofte barn mens foreldrene jobber.

Øker man pensjonsalderen, vil dermed barnepasserne forsvinne for mange.

SISTE NYTT

Siste nytt