Hopp til innhold

Reiseselskap kuttar turar til SeaWorld

Reiselivsgiganten Thomas Cook seier dei vil slutte å selje billettar til familieparkar som har spekkhoggarar. Dei grunngjev avgjerda med at dei er opptekne av dyrevelferd.

Spekkhoggeren Tilikum i SeaWorld Orlando

Spekkhoggaren Tilikum under ei oppvisning i SeaWorld i Orlando, Florida. Ein dokumentar om kvalen, førte til at familieparken fekk ein kraftig nedgang i besøkstalet. No kuttar reiselivsgiganten Thomas Cook parken frå attraksjonsprogrammet sitt.

Foto: © Mathieu Belanger / Reuters / Reuters

Thomas Cook, som eig turoperatørar som Ving, Spies og Tjæreborg, seier dei har kundar som er opptekne av dyrevelferd. Difor har dei bestemt seg for å kutte salet av billettar til familieparkane SeaWorld i Florida og Loro Parque på Tenerife, melder BBC.

Administrerande direktør i Thomas Cook, Peter Fankhauser, skriv på heimesidene til reiseselskapet at dette er ein konsekvens av nye retningslinjer.

– Frå og med neste sommar, vil vi ikkje selje billettar til dyreparkar som har spekkhoggarar i fangenskap.

Har kartlagt attraksjonar

Thomas Cook har det siste halvanna året kontrollert 49 dyreparkar for å sjå om dei oppfyller dei nye retningslinjene for dyrevelferd. Dei har brukt ekspertar på dyrevelferd for å kartlegge attraksjonane.

BRITAIN/ Aircraft from Thomas Cook stand on the tarmac at Manchester Airport

Reiseselskapet Thomas Cook er ein stor aktør som blant anna har eige flyselskap, hotell og reiseselskap, blant anna Ving. Etter at dei fekk nye etiske retningslinjer har dei kutta over 30 dyreparkar frå reiseprogrammet sitt.

Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

I den første runden fekk 29 parkar stryk, og selskapet slutta å selje billettar til desse. No har dei hatt ein ny runde, der altså SeaWorld og Loro Parque blei kutta.

– Vi skal bruke det neste året til å avslutte samarbeidet med desse parkane. Samtidig som vi vil jobbe med å finne meir berekraftige alternativ, skriv Fankhauser.

Publikumssvikt for SeaWorld

Kritikken mot spekkhoggarar i fangenskap auka etter Netflix-dokumentaren «Blackfish», som kom i 2013. Filmen handla om spekkhoggaren Tilikum som var ein av attraksjonane til SeaWorld. I 2010 gjekk han til åtak på trenaren sin under eit oppvisingsshow.

Familieparken meinte filmen var spekulativ. Dei opplevde at det kom færre besøkande etter at filmen hadde hatt premiere.

I samband med at Thomas Cook vil kutte parken frå sitt program, seier SeaWorld at dei har slutta å avle fram spekkhoggarar. Samtidig seier dei at dei dyra dei allereie har, kjem til å vere hos dei i mange år framover.

– Dei som har besøkt oss har fått sjå på nært hald kor godt vi tek vare på dyra våre, og sett korleis vi vernar om og reddar ville artar, seier parken i ei fråsegn til BBC.

SISTE NYTT

Siste nytt