Regner «President Trump» som en av verdens ti farligste trusler

Dersom Donald Trump blir valgt til president vil det være en like stor trussel for verden som faren militante islamister utgjør for verdensfreden, skriver det anerkjente analysefirmaet Economist Intelligence Unit.

Donald Trump

Donald Trump er som regel omkranset av amerikanske flagg når han går på talerstolen.

Foto: WIN MCNAMEE / AFP

Analysefirmaet advarer om at Trump kan forstyrre verdensøkonomien og føre til at USA får større politiske og sikkerhetsmessige farer.

– Så langt har Mr. Trump gitt svært få detaljer om sin politikk – og den har en tendens til å være under konstant endring, skriver Economist Intelligence Unit (EIU).

De trekker frem at Trump har uttalt seg eksepsjonelt fiendtlig til frihandel, inkludert den nordamerikanske frihandelsavtalen NAFTA, samtidig som han kaller Kina for en «valutamanipulator».

–Hans fiendtlige innstilling overfor frihandel, og særlig overfor Kina og Mexico, kan fort eskaleres til en handelskrig, frykter EUI.

I tillegg til Trumps handelspolitikk viser EUI også til hans uttalelser når det gjelder mer tradisjonell utenrikspolitikk.

– Han har inntatt et ytre høyre-standpunkt når det gjelder Midtøsten og islamistisk terrorisme, ved blant annet å ta til orde for å drepe familiene til terrorister og starten landinvasjon i Syria for å utradere IS (og overta oljen deres), står det i analysen.

Donald Trump

Donald Trump holdt opp et skilt med støtte for hans plan om å bygge en mur langs grensen mellom Mexico og USA under et valgmøte i Nord-Carolina tidligere i måneden.

Foto: JONATHAN DRAKE / Reuters

Middels sannsynlig – stor betydning

EIU rangerer de ti største farene verden står overfor på to forskjellige skalaer.

Se rangeringen nederst i saken.

Den ene er hvor sannsynlig det er at en hendelse vil inntreffe og den andre er hvor stor betydning det vil ha om hendelsen inntreffer.

Ved hjelp av de to skalaene setter EUI sammen en indeks som gir poeng for hvor stor trussel noe utgjør for verden.

I Trumps tilfelle gir de risikoen for at han blir president 12 poeng, basert på at det er middels sannsynlig at han vil bli valgt, men at det vil få stor betydning dersom han skulle bli valgt.

Kinas økonomi den største trusselen

Kinas økonomi den største faren at den kinesiske økonomien vil oppleve en bråstans som er den største trusselen verdens står overfor i dag.

Ifølge analytikerne i EUI er stor sannsynlighet for en slik bråstans og det vil få «veldig stor betydning» om det inntreffer.

Her er oversikten over det som EUI regner som de ti største truslene som verden står overfor.

SISTE NYTT

Siste nytt