Regjeringen vil forebygge radikalisme på britisk vis

LONDON (NRK): Inkluderingsminister Solveig Horne håper å kunne forebygge radikalisering i Norge etter å ha sett på hvordan britene arbeider. Britene slår hardt ned på radikalisering, men får også kritikk for å gå for langt.

Solveig Horne om radikallisering

Video: Solveig Horne er i London for å lære om forebyggende tiltak mot radikalisering.

En kort gåtur nordvest for Westminster, Storbritannias parlament, ligger en stor firkantet bygning som er svært sentral i regjeringens kamp mot terror og radikalisering.

Her ligger innenriksdepartementet, Home Office, med ansvar for politi- og justispolitikken. Her startet barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne dagen i dag med å møte statssekretæren med ansvar for sikkerhet og integrering i regjeringen, James Brokenshire. Horne er bekymret for radikalisering av ungdommer i Norge, og vil se om det er lærdom å hente hos britene.

– Først og fremst å lære hva de gjør på forebygging. Mitt hovedansvar er å forebygge at unge folk blir radikalisert og at de reiser til Syria. Da er det viktig for meg å få både informasjon og kunnskap om hva England har gjort på dette viktige temaet, sier Horne til NRK etter møtet.

Brokenshire selv hadde ikke tid til å snakke med NRK. Innenriksdepartementet la i dag frem ytterlig nye lovforslag for å hindre terror på hjemmebane.

Fare for radikalisering på skolen

Senest i forrige uke slo utdanningsmyndighetene radikaliseringsalarm på seks mindre muslimske skoler i Øst-London, alle i bydelen Tower Hamlet.

Bydelen er sammensatt av svært mange nasjonaliteter, etniske briter er i mindretall. Islam er den største religionen, og det er om lag 40 moskeer og islamske senteret der.

Elevene ved disse privatskolene står alle i fare for å bli radikalisert og å ta til seg ekstremistiske synspunkter, konkluderte inspektører som intervjuet elever ved skolen. Samtlige skoler fokuserte tungt på islamsk opplæring, og knapt noe om britisk kultur.

Elever på gutteskolen Mazahirul Uloom School kunne ikke svare på om sharia eller engelsk lov var viktigst. Inspektørene ble også fortalt at kvinner skulle holde seg i hjemmet, gjøre rent og se etter barna.

Utdanningsministeren i landet har truet med å stenge skolene dersom ikke noe gjøres med lærerplanene.

– Jeg er veldig glad for at de går inn i skolene, og slår ned på det de ikke ønsker å ha. Jeg ser også at de samarbeider på en helt annen måte med skolene her i England, enn det vi gjør hjemme. Derfor er det viktig at når du kommer ut i det forebyggende arbeidet med kommunene så må hver enkelt etat i kommunen jobbe sammen, og skolene blir en viktig arene, sier Horne.

Vil ansvarliggjøring kommunene

I Storbritannia legger de sentrale myndighetene mye ansvar på lokale myndigheter for å fange opp individer og grupper som ikke integreres i samfunnet. Det er noe statsråden liker.

– Det er spennende det arbeidet som gjøres her nå, med en ny lov som skal forplikte lokale myndigheter til å jobbe aktivt mot terror og radikalisering, og å forplikte kommunene mye mer til å være på vakt og melde fra.

– Kunne du tenke deg noe lignende i Norge?

– Det er iallfall noe jeg vil ta med meg fremover. Det viktigste er at vi jobber sammen, og veldig mye av det arbeidet foregår ute i kommunene, og da må vi som myndigheter være med å bistå kommunene.

– Er det også en reell frykt for tidlig radikalisering av barn og unge i Norge?

– Ja, det er en frykt. Vi ser at foreldre tar kontakt som er redde for at barna deres kommer i miljøer der de ikke skulle ha vært, og det er viktig for oss å snakke med foreldrene. Men det er viktig for oss å gjøre dette sammen med miljøene.

Kritikk av britiske tiltak

Men det stadig økende fokuset fra politi og myndigheter på de muslimske miljøene i London og Storbritannia møtes ikke bare med jubel. Flere organisasjoner er skeptiske, og mener det for lett settes likhetstegn mellom en type religion og terror.

Myndighetene regner med at minst 500 briter har reist for å kjempe såkalt hellig krig for gruppen som har utropt seg til den islamske stat. Tenketanker NRK har snakket med tidligere, har antydet at tallet kan være tre ganger så høyt. Likevel synes blant andre erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, at tallet reelt sett er ganske lavt, og kalte regjeringen «hysterisk» tidligere i år. Han mente regjeringen sto i fare for å lage en nasjon av frykt med alle sine tiltak.

Muslimske organisasjoner har omtalt flere arrestasjoner og aksjoner i muslimske miljøer for heksejakt og mener tiltakene fremmer radikalisering fremfor å begrense dem.

Utelukker ikke økt overvåking av nettet

Innenriksdepartementet ønsker også å åpne for mer overvåking av internettrafikk for å fange opp potensielle terrorister, og gjøre det lettere å identifisere brukere ut fra hva de søker på nettet.

– Må vi tåle at vi overvåker hverandre mer enn før, også i Norge?

– Jeg tror det er viktig at vi sammen gjør det vi kan for å hindre radikalisering, at ungdommer reiser ut og begår terrorhandlinger, og da må ikke være noe som er uprøvd. Men vi må gjøre det vi kan for å forebygge, og sikre en god integrering ute i kommunene, sier Horne.

Konkret hvilke tiltak Norge eventuelt importerer fra Storbritannia gjenstår å se.

SISTE NYTT

Siste nytt