NRK Meny
Normal

Riksrevisjonen refser norsk bistand til Malawi

Riksrevisjonen mener Utenriksdepartementet har for dårlig oppfølging og kontroll av bistandsmidlene til helsesektoren i Malawi.

Malawi

Norge har bidratt med nær 400 millioner kroner i bistand til helsesektoren i Malawi. Riksrevisjonen mener Norge har fulgt for dårlig opp hvor pengene har blitt brukt.

Foto: HOWARD BURDITT / REUTERS

Malawi ligger sør-øst i Afrika og er med sine 15 millioner innbyggere det fattigste av de norske samarbeidslandene i regionen, ifølge Norad.

Forventet levealder i landet er 51 år, og Norge bidrar blant annet med bistand til å bygge opp helsesektoren i landet.

I løpet av perioden 2004 til 2011 har Norge bidratt med 380 millioner kroner til helseprogrammet.

– Når ikke sentrale mål

I løpet av denne sjuårsperioden har levealderen steget med 11 år, og revisjonens rapport peker på at utviklingen for barne- og mødrehelse har vært positiv.

Likevel har man ikke klart å nå sentrale mål for redusere mødre- og barnedødelighet i landet eller styrking av helsesystemet.

Riksrevisjonen peker også på at Utenriksdepartementet ikke har hatt nok oversikt over hva de norske bistandspengene har gått til.

«Det er klare svakheter ved Utenriksdepartementets oppfølging og kontroll med at midlene blir brukt som fastsatt», heter det i rapporten.

Millioner på avveie

Rapporten konkluderer med at norsk UD i for liten grad har fulgt opp den lokale eksternrevisjonen.

I denne kommer det blant annet fram tre forhold:

  • en utbetaling på 1,3 millioner kroner skal ha gått til departementsråden i helsedepartementet uten at det finnes underlagsdokumentasjon
  • det er ikke redegjort for hva 9 millioner kroner i helsesektorregnskapet er gått til
  • manglende kvitteringer og bilag på til sammen 2,5 millioner kroner for drivstoffbruk ved helsedepartementets hovedkvarter i perioden 2008-2009.

Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at Norge ikke har fulgt opp disse funnene med malawiske myndigheter.

Lover bedring

Rapporten stiller også spørsmål ved om UDs bevilgning er tråd med Stortingets forutsetninger.

De anbefaler Utenriksdepartementet å sørge for bedre oppfølging av pengeflyten og følge opp de lokale eksternrevisjonene. I tillegg anbefales det i rapporten å øke den økonmiske forvaltningskompetansen i det malawiske helsedepartementet.

I et brev fra Utenriksdepartementet vedgår utviklingsminister Heiki Holmås at de har vært for dårlige til å følge opp hvordan bistandspengene har blitt forvaltet og lover å følge opp de tre forholdene Riksrevisjonen trekker fram.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt