Rapport: Amazonas slipper ut mer CO₂ enn den fanger opp

Amazonas-regnskogen krymper og slipper nå ut mer klimagasser enn den kan ta opp, primært på grunn av hogst. En fersk rapport sier vi ikke kan regne med at verdens største regnskog kan senke klimagassutslippene.

Den er livsgrunnlaget for millioner av arter, og renser lufta vår. Regnskogen i Amazonas har alltid vært en lunge på jorda. Men nå slipper den mer klimagasser ut enn den kan ta opp.

VIKTIG LUNGE: Den er livsgrunnlaget for millioner av arter, og renser lufta vår. Regnskogen i Amazonas har alltid vært en viktig lunge for jorda. Men nå slipper den mer klimagasser ut enn den kan ta opp, fordi så mye forsvinner.

Foto: Lars Os / NRK

Rapporten er skrevet av et internasjonalt forskerteam, og står på trykk i tidsskriftet Nature Climate Change.

Den hevder regnskogen slipper ut nesten 20 prosent mer CO₂ enn den absorberer.

Fra 2010 til 2019 mener forskerne at det ble sluppet ut 16,6 milliarder tonn CO₂ fra regnskogen, mens den fanget opp bare 13,9 milliarder tonn.

Bønder vil kvitte seg med skog, for å tjene noen ekstra kroner på å produsere kjøtt. Det går utover regnskogen, som krymper for hvert år.

Bønder vil kvitte seg med skog, for å tjene noen ekstra kroner på å produsere kjøtt. Det går utover regnskogen, som krymper for hvert år.

Foto: Lars Os / NRK

Vet ikke når det blir umulig å snu

I studien har forskerne sett på hvor mye CO₂ som blir absorbert og lagret når skogen vokser, satt opp mot utslippene til atmosfæren når skogen brenner eller blir ødelagt.

– Vi ventet det delvis, men dette er første gang vi har tall som viser at Brasils Amazonas har snudd og nå er en utslipper.

Urbefolkningen i Brasil er også utsatt for hogst. Landsbyene blir flyttet på desto lengre inn i skogen tregrensa flyttes.

Urbefolkningen i Brasil er også utsatt for hogst. Landsbyene blir flyttet på desto lenger inn i skogen tregrensa flyttes.

Foto: Lars Os / Lars Os

Det sier Jean-Pierre Wigneron ved det franske instituttet for agronomisk forskning, en av forfatterne av studien.

– Vi vet ikke på hvilket tidspunkt denne endringen kan bli umulig å snu, sier han.

Firedoblet avskoging

Studien viser at avskoging, enten gjennom branner eller felling, ble firedoblet i 2019 sammenlignet med de to foregående årene. Det økte fra 1 million hektar til 3,9 millioner.

Det er et område på størrelse med Nederland.

Skogbrann i 2020 i Pocone, Brasil. Brannen og nedhogst ødela et område på størrelse med Nederland i fjor, til tross for koronapandemien og nedgang i økonomien.

Skogbrann i 2020 i Pocone, Brasil. Brannen og hogst ødela et område på størrelse med Nederland i fjor, til tross for koronapandemien og nedgang i økonomien.

Foto: ROGERIO FLORENTINO / AFP

Brasils president Jair Bolsonaro har hatt en mer næringsvennlig tilnærming til regnskogen, og det er blitt gitt økte tillatelser til avskoging.

Amazonas utgjør rundt halvparten av verdens tropiske regnskoger, som er blant vegetasjonsformene som er mest effektiv i å fange opp CO₂.

Brasils president Jair Bolsonaro mener næringslivet ikke skal lide og derfor er han for avskoging av regnskogen i landet.

Brasils president Jair Bolsonaro mener næringslivet ikke skal lide og derfor er han for avskoging av regnskogen i landet.

Foto: Eraldo Peres / AP

Bare så langt i 2021 har over 1700 kvadratkilometer med regnskog forsvunnet, ifølge Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP).

Branner og felling

Studien viser også at det ikke er ren avskoging som bidrar mest negativt i klimaregnskapet. Skog som ikke forsvinner helt, men som skades av felling, branner eller lignende, står for tre ganger så høye utslipp som ren avskoging.

Studien har kun sett på Brasil, der 60 prosent av Amazonas-regnskogen ligger.

– Men i de andre landene med Amazonas-regnskog er avskoging også økende, og tørken mer intens enn før, sier Wigneron.

Kjøttproduksjon slipper ut store menger med klimagasser. Når bønder brenner ned regnskog for mer beitemark, øker dette, her fra Porto Velho i Brasil.

Kjøttproduksjon slipper ut store menger med klimagasser. Når bønder brenner ned regnskog for mer beitemark, øker dette, her fra Porto Velho i Brasil.

Foto: Lars Os / Lars Os

Bekymret

Sebastian Mernild, som er professor i klimaendringer ved Syddansk Universitet, mener studien gir grunn til bekymring.

Fra et klimamessig synspunkt er verden avhengig av at skogsystemene trekker CO₂ ut av atmosfæren, sier han.

– Dersom ikke skogsystemene våre enten kan være med på å ta opp, eller gå i null, men derimot frigir mer CO₂ i atmosfæren, så har vi en utfordring, sier Mernild til Ritzau.

Regnskogen i Porto Vehlo, Brasil ble i 2019 kraftig redusert av mange bønder som vil dyrke jord for kveg.

Regnskogen i Porto Vehlo, Brasil ble i 2019 kraftig redusert av mange bønder som vil dyrke jord for kveg.

Foto: Lars Os / NRK

SISTE NYTT

Siste nytt