Hopp til innhold

Rapport: – LSD forsterker ordforrådet

Personer som tar LSD kan forbedre sin språklige evne, konkluderer en undersøkelse fra Tyskland. – Gevinsten er ikke stor nok, sier rusmiddelforsker, som advarer mot å tro at fordelene knyttet til narkotiske stoffer er større enn ulempene.

LSD virker inn på store deler av hjernen

TESTET LSD: Flere av personene som var med på undersøkelsen ble testet mens de var påvirket av LSD, mens de andre deltakerne trodde de var påvirket, men ikke var det. Bildet viser forskjellen på hjernen hos de som tok og de som ikke tok LSD.

Foto: HANDOUT / Reuters

Studien som ble publisert i tidskriftet Language, Cognition and Neuroscience i august har observert hvordan en håndfull personer responderte språklig på bilder de fikk fremvist.

Det viste seg at de uten påvirkning av stoffet var tregere i reaksjonen og ikke foreslo like mange synonymord som de som hadde tatt LSD.

– Dette indikerer at stoffet har evne til å danne aktive og sterke koblinger i hjernen, sier studiens hovedforsker Neiloufar Family til Huffington Post.

Koblet synonymer

Funnene fra Tyskland viser at forbindelsene i hjernen ble koblet på en mer aktiv måte ved bruk av LSD. Ordene ble satt sammen hurtigere og formidlet mer fortløpende, hevder forskerne bak studien.

Men ikke alt var korrekt. Det interessante var at det nærmest virket som det var en konsekvens i at de som var påvirket av LSD alltid trakk inn synonymene fremfor det egentlige ordet, sier forskerne. I stedet for buss, sa de bil, i stedet for fot sa de hånd.

– Hjernen min var et annet sted. Jeg prøvde å tenke på hvor mye annet jeg kunne tenke på samtidig, sier en av deltakerne som tok LSD.

– Ingen helsegevinst

Det syntetiske narkotiske stoffet påvirker sentralnervesystemet og kan gi sansebedrag, illusjoner og hallusinasjoner. Politiet har tidligere advart mot LSD, da bruken kan gi langvarige og uheldige helseskader. Det er imdlertid ikke mulig å forutse hvilken virkning LSD kan ha på den enkelte.

Rusmiddelforsker Vigdis Vindenes ved Folkehelseinstituttet advarer mot å idyllisere gunstige fordeler av rusmidler.

Vigdis Vindenes

ADVARER: Rusmiddelforsker Vigdis Vindenes ved Folkehelseinstituttet sier god helse og trygt liv er viktigere enn rikere ordforråd.

Foto: Folkehelseinstituttet

– Gevinsten er ikke stor nok. Rusmidler kan medføre avhengighet som gjør at man mister kontrollen på livet sitt, får dårlig helse og i verste fall dør. Det er åpenbart at de uheldige konsekvensene er større enn eventuelle positive virkninger, sier Vindenes.

Samtidig understerker hun at det er viktig å være nøytral i forskningen for å ha best mulighet til å lære hvordan rusmidlene kan virke både negativt og positivt. Rusmidlene kan også gjøre underverker.

– Lave doser amfetamin brukes i behandling av ADHD kan gi gunstige resultater i form av bedre konsentrasjon, redusert motorisk uro og bedre impulskontroll, sier Vindenes.

Gir ny kunnskap om hjernen

Forskerne i Tyskland mener på sin side at studier av stoffet bringer inn ny og verdifull kunnskap om hjernen. Selv om det de senere årene har blitt en større aksept for å benytte narkotiske stoffer i behandling av psykatriske lidelser, opplever forskere fortsatt at det er et tabubelagt tema.

– Det er fortsatt vedvarende fordommer på dette feltet. Samtidig øker interessen for rusmidlers egenskaper sakte men sikkert, sier Family.

SISTE NYTT

Siste nytt