Psykisk syke sperres inne i fengsel

I takt med nedleggelsen av psykiatriske sengeposter i USA har antallet alvorlig psykisk syke økt i amerikanske fengsler.

I takt med nedleggelsen av psykiatriske sengeposter i USA har antallet alvorlig psykisk syke økt i amerikanske fengsler.

NETT-TV: I takt med nedleggelsen av psykiatriske sengeposter i USA har antallet alvorlig psykisk syke økt i amerikanske fengsler.

Tall fra Det nasjonale programmet for psykisk helse anslår at de amerikanske delstatene har redusert budsjettene til psykisk helse med 4,3 milliarder dollar siden 2009.

Det er en reduksjon på 12 prosent, og den største siden nedbyggingen av institusjonene på 70-tallet.

Ifølge CBS viser en studie at antallet psykiatriske sengeposter per innbygger ikke har vært så lavt siden 1850.

– Syke, ikke kriminelle

Når de psykisk syke ikke lenger har et tilfredsstillende helsevesen til å ta hånd om seg, ender mange av de sykeste opp bak lås og slå.

– Disse menneskene er i utgangspunktet ikke kriminelle. De er mennesker med psykiske problemer, og de ender opp i fengsel fordi de er det eneste stedet som vil ta imot dem, sier sheriff Tom Dart ved Cook kretsfengsel i Illinois til CBS.

I delstatens største fengsel er tvangsmedisinering og innsatte som forsøker å skade seg selv en del av hverdagen for fangevokterne.

En av tre henvendelser om psykiatri

CBS har samlet inn statistikk fra politidistrikter over hele USA. I tolv av byene har utgjør hele 37,5 prosent av henvendelsene til politiet mennesker i psykisk krise, viser tall fra politiloggene.

Kathryn Wooten fra Los Angeles ringte politiets nødnummer da hennes 23 år gamle sønn Terrence fikk et psykisk sammenbrudd for to år siden.

– Politiet kom for å hente ham, og jeg trodde først de ville kjøre ham til sykehuset. Men han endte opp i fengsel, forteller Wooten til CBS.

– De har riktignok en avdeling for psykiatri i fengselet, men der fikk han ikke den behandlingen han trengte forteller Wooten.

Kutt i medisiner

Sheriff i Los Angeles county Lee Baca sier til tv-kanalen at også han merker konsekvensen av nedskjæringene i psykiatrien i fengselet.

– Jeg tror medisiner er det som kan holde psykisk syke mennesker i sjakk. Men pengene til det forsvant da økonomien i California gikk nedover. Og når folk fratas medisinene sine går mange tilbake til en adferd som må håndteres av politiet, sier Baca.

I Los Angeles kretsfengsel har så mange som 64 prosent av de 19.000 innsatte psykiske problemer, ifølge det amerikanske justisdepartementet.

Lee Baca vedgår at psykiatri ikke er en del av hans fagfelt.

– Jeg er ingen psykiater, men fengselet har i realiteten blitt et sykehus for psykisk syke. Vi kan ikke komme utenom at de har gjort alvorlige forbrytelser. Men hva er medisinen, er juridisk straff den eneste kuren, spør han.

SISTE NYTT

Siste nytt