Hopp til innhold

Professor Hans Rosling er død

Den svenske professoren og internasjonalt kjende foredragshaldaren Hans Rosling er død, 68 år gammal, opplyser familien hans.

Professor og lege Hans Rosling forklarer med legoklosser hvor mange flyktninger som kommer til Europa eller nabolandene, fra krigsrammede Syria.

VIDEO: Hans Rosling forklarar Syria-krisa.

Rosling var professor i internasjonal helse ved Karolinska Institutet og forska blant anna om sambandet mellom økonomi og helse rundt om i verda. Han døydde i dag tidleg av kreft i bukspyttkjertelen, opplyser stiftinga Gapminder.

- «Edutainer»

Hans Rosling fikk salen til å juble under en veldedighetsgalla i Stockholm.

Hans Rosling var ein svært ettertrakta foredragshaldar.

Foto: SVT

Han døydde på sjukehuset med familien rundt seg. Familien har gjort det klart at dei vil sørgje i fred og ikkje vil uttale seg ytterlegare om dødsfallet. Meldinga frå Gapminder er underskriven av kona Anna Rosling Rönnlund og sonen Ola Rosling, som var med på grunnlegginga av organisasjonen i 2006.

Det heiter vidare at Rosling dei siste åra har jobba fem prosent som professor ved Karolinska og dei resterande 95 prosentane for Gapminder. Han vart verdskjend som foredragshaldar, der han spesialiserte seg på å informere om alvorlege spørsmål på ein måte som var både informativ og underhaldande.

Sjølv kalla Rosling seg for «edutainer», altså ei blanding av «education» (utdanning) og «entertainment» (underhaldning).

- Enorm innsats

Fungerande rektor ved Karolinska institutet, Karn Dahlman-Wright, seier dette om Hans Rosling:

– Innsatsen hans for folkehelse og folkeopplysing var enorm. Dei pedagogiske foredraga hans var banebrytande, både for evna til å få ut ny kunnskap og for å stikke hol på gamle fordomar om helsetilstanden i verda. Eg kan berre håpe at mange fleire vil følgje i fotspora hans.

Professor Hans Rosling er ikke fornøyd med medienes fremstilling av verden.

VIDE: Rosling set journalisten på plass.

– Befolkningsreduksjon gir inga rask løysing på miljøproblem

Det er mye som går framover her i verden

Internasjonalt kjent

– Over heile verda har fleire millionar menneske brukt våre verktøy for å forstå visjonen vår om eit faktabasert verdssyn som alle kan forstå. Vi veit at mange blir triste av denne meldinga. Han er ikkje lenger i live, men han vil alltid vere med oss. Og draumen om eit faktabasert syn på verda skal aldri få døy, heiter det i pressemeldinga frå Gapminder.

Hans Rosling forklarte Syria-krisa på sin heilt spesielle måte . Han gjorde stort inntrykk med denne forklaringsmodellen, og det vekte stor interesse på sosiale medium.

Han vekte også stor oppsikt då han medverka i eit dansk TV-program for å snakke om fødselsutviklinga i verda. Her gjekk Roslin sterkt i møte med programleiaren, som sa at Europa var under press frå flyktningkrisa.

Han skapte seg eit stort internasjonalt namn, og han var blant anna ein nær ven av Microsoft-gründeren og velgjeraren Bill Gates.

– Ikkje under press

– Vi er ikkje under press. Vi er ein del av ei verd som har svært store ressursar. Så må ein avgjere kor mykje ein skal hjelpe til. Eg legg meg ikkje opp i den politiske debatten, men det har kome langt færre flyktningar hit enn det Europa greier å ta mot, sa han blant anna.

Rosling kom også med generell kritikk av nyheitsmedium generelt i programmet..

- Ein kan ikkje bruke media for å forstå verda . Media er bra på konkrete hendingar, men dårleg på det store overblikket, sa han til programleiaren.

Br. dokumentar. Den svenske statistikeren Hans Rosling formidler på sin egen måte hvordan jordens eksplosive befolkningsvekst ikke er noe å frykte. Til tross for matmangel og klimaproblemer kommer morgendagens verden til å bli et bedre sted enn før. (Don't Panic - The Truth About Population with Hans Rosling)

VIDEO: Hans Rosling om befolkningseksplosjonen

SISTE NYTT

Siste nytt