Hopp til innhold

Innendørs dyrking av cannabis skaper klimatrøbbel

Cannabisdyrkingen i USA øker i takt med at flere delstater legaliserer bruken av det. Men produksjonen er ikke så grønn som man kunne tro. – Dette er høye tall, sier forsker.

Marijuana-produksjon Colorado

Innendørs produksjon av marihuana i USA er ikke særlig klimavennlig. Oppvarming, ventilasjon og riktig lys er nødvendig for å opprettholde de rette forholdene for plantene innendørs. I innendørsanleggene bruker de vekstlys med høy intensitet. Dette bildet er fra Colorado.

Foto: David Zalubowski / AP

CO₂ i atmosfæren
420.4 ppm
1,5-gradersmålet
+1.05 °C
Les mer  om klima

Cannabis-produksjonen i USA har blitt en milliardindustri.

15 av USAs delstater har legalisert cannabis for privat bruk, og 36 har åpnet for medisinsk bruk. Derfor har antall kommersielle småskala-produsenter eksplodert i delstatene.

Og produksjonen er ikke så grønn som man skulle tro.

Forskere ved Colorado State University har undersøkt hvor store mengder klimagassutslipp som kommer fra innendørs cannabisproduksjon.

I delstaten Colorado alene står utslippene fra innendørs dyrking av cannabis for 1,7 prosent av de årlige utslippene. Det er like mye utslipp som delstaten har for kulldrift, ifølge Reuters.

Utslipp fra cannabis i USA

Livssyklusutslippene av klimagasser fra innendørs cannabisdyrking over hele USA.

Foto: Colorado State University

– Ekstremt energikrevende dyrking

Seniorforsker Borgar Aamaas

Seniorforsker ved Cicero, Borgar Aamaas.

Foto: CICERO

Seniorforsker Borgar Aamaas ved Cicero sier dette er veldig høye tall, nesten ti ganger høyere utslipp i USA enn det tidligere forskning har vist.

– En av de viktigste årsakene til de høye utslippstallene er at produksjonene som foregår innendørs i USA er veldig energikrevende, sier Aamaas.

Oppvarming, ventilasjon, klimaanlegg og lys bruker mest energi for å gi gode vekstforhold, og her varierer det i delstatene. I Florida kreves det for eksempel at plantene avfuktes, mens i Colorado er oppvarming viktigere.

Delstatene krever lokale produsenter

I tillegg kan det høye energiforbruket skyldes hvordan cannabisproduksjonen er regulert. I flere stater kreves det kort avstand mellom produksjon og utsalgssted.

Derfor kryr det nå av småskalaproduksjoner i urbane områder. Ifølge en rapport fra helse og miljødepartementet i Denver økte strømforbruket fra cannabisdyrking fra 1 til 4 prosent av byens totale strømforbruk mellom 2013 og 2018.

– Småskalaproduksjon lønner seg ikke for klimaet. Det går enorme mengder elektrisitet på en ineffektiv måte. Man må ha den rette temperaturen og den rette fuktigheten og sterkt lys for å få gode vilkår for vekst, og det krever mye energi fra oppvarming, isolasjon og lys, sier seniorforsker Borgar Aamaas i Cicero.

– Drivhus er mye mer tilrettelagt til cannabisdyrking, eller hvis man dyrker ute slipper man mye av utstyret, sier han.

Småskala cannabis-dyrking i USA.

Det kryr av anlegg som dette rundt om i delstatene som har legalisert cannabis.

Foto: Thomas Peipert / AP

Kan halvere utslippene

Å flytte dyrkingen til drivhus eller utendørs, kan kutte utslippene med henholdsvis 42 prosent og 96 prosent, ifølge studien.

Colorado har cirka like mange innbyggere som i Norge. Forbrukernes etterspørsel etter cannabis viser ingen tegn til å avta etter at flere stater er i ferd med å legalisere for privat bruk.

Produksjonen har firedoblet seg siden 2012 da Washington og Colorado ble de første statene som legaliserte privat bruk av planten.

– Vi ble veldig overrasket over hvor stor innvirkning produksjonen har på klimaet, sier, Jason Quinn Thomson, en av forfatterne bak studien til Reuters.

Mer utslipp fra en joint

Er en øl, en kopp kaffe eller en joint mest skadelig for klimaet?

Hvis cannabisen blir produsert i et kommersielt innendørs anlegg er svaret trolig jointen, ifølge forfatterne bak studien.

Utslipp per 0,1 gram marihuana, en tredjedel av en joint, slipper ut mer enn et glass øl, vin, sprit, og mer enn en kaffe eller sigarett, ifølge studien.

En typisk joint som har mellom 0,25 og 0,5 gram marihuana vil grovt sett slippe ut en kilo CO₂-ekvivalenter. Til sammenligning slippes det ut cirka 20 kilo CO₂-ekvivalenter per kilo biffkjøtt.

Joint

15 delstater har legalisert cannabis for alle over 21 år, mens 36 stater har åpnet for medisinsk bruk.

Foto: Richard Vogel / AP

SISTE NYTT

Siste nytt